IUC

Vi utbildar inom installation, energi och fastighet

Villkor

Dessa avtalsvillkor gäller mellan Installatörernas Utbildningscentrum IUC och det företag, myndighet, organisation eller privatperson som anmäler kursdeltagare till kurs/utbildning. Den person som anmäls till kurs/utbildning benämns kursdeltagaren.

Anmälan

Anmälan till kurs är bindande.
- Vid avanmälan senare än två veckor före kursstart faktureras 50 procent av kursavgiften.
- Vid avanmälan senare än en vecka före kursstart faktureras hela kursavgiften.
- Sker avanmälan senare än en vecka före kursstart, men före kursens början, på grund av sjukdom, faktureras enbart administrationsavgift på 500 kronor mot uppvisande av läkarintyg.

Ersättare för anmäld kursdeltagare

Om kursdeltagaren inte kan påbörja den avtalade utbildningen får köparen sända en ersättare i den anmäldes ställe. Anmälan om ersättare bör vara IUC tillhanda senast tre arbetsdagar före kursstart.

Kursavgifter och andra kostnader

Om inget annat anges ingår kurs och kursdokumentation i kursavgiften samt kaffe och lunch. I vissa fall då kursen genomförs på kursgård tillkommer kursgårdens avgift för konferenspaket. Alla priser anges exklusive moms. Eventuell logi bokas och betalas av kursdeltagaren.

Avbrott i studierna

Om kursdeltagare vid IUC på eget initiativ gör avbrott i studierna eller slutar utan att betyg/examen erhållits betalas kursavgifter inte tillbaka.

Betalningsvillkor

Fakturering sker före kursstart och kursavgiften ska vara IUC tillhanda före kurstillfället.

Kursavgiften betalas mot faktura med betalningsvillkor 10 dagar netto. Fakturan skickas i första hand per e-post. Faktureringsavgift om 50 kr tillkommer på fakturor under 2.000 kr exklusive moms. Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med gällande referensränta + 9,0 %. Påminnelseavgift utgår med 60 kr.

IUC lämnar inte ut certifikat, utbildningsbevis, diplom och dylikt förrän överenskommen ersättning är IUC tillhanda.

Inställd kurs

Om inte tillräckligt antal kursdeltagare är anmälda till kursen senast 14 dagar före kursstart förbehåller sig IUC rätten att ställa in kursen.

Befrielsegrunder (force majeure)

Vi ansvarar ej för de fall då oförutsedda händelser som ligger utanför vår kontroll hindrar oss att fullfölja avtalet.