IUC

Vi utbildar inom installation, energi och fastighet

Celcia - kylbranschens nya utbildningsplats

Celcia är en toppmodern utbildningsplats för kyla och värme vid IUC i Katrineholm. Celcia har uppförts med stöd från Kyl & Värmepumpföretagen och Kylbranschens Samarbetsstiftelse (KYS) har bidragit med kostnaden för montage, installation, drifttagning och injustering. Ett stort antal sponsorer har bidragit med den senaste tekniken i form av utrustning. Totalt har investeringen uppgått till omkring 10 miljoner kronor.

I utbildningslokalerna finns aggregat för CO2, både transkritiska och subkritiska, och flera aggregat med traditionella köldmedier. Allt är helt datoriserat och aggregaten kan fjärrövervakas och -styras, vilket öppnar för distanslaborationer. Det går också att simulera olika årstider och körsätt.

Celcia används till träning av studenterna på YH-utbildningen Kyl- och värmepumptekniker samt till Svenska Kyl- & värmepumpföreningens diplomutbildning för kyltekniker, samt öppna kurser riktade mot installatörer och konsulter. Sponsorer, andra företag och utbildare kan hyra Celcia för träning, utbildning och demonstrationer.

Sponsorer

 • Advansor
 • AGA
 • Asarums Industri
 • AQS Produkter
 • BS Elcontrol
 • Climacheck
 • Cupori
 • Dahl
 • Daikin
 • Danfoss
 • Geotec
 • Grundfos
 • Fagerberg
 • Huurre
 • Industri & Laboratoriekyl
 • IVT Värmepumpar
 • Iwmac
 • Kylma
 • Muovitech
 • Norpe
 • Refrico
 • Samon
 • Siemens
 • Swedhandling
 • Swegon
 • Svenska Värmepumpföreningen
 • SWEP
 • Sörmlands Brunnsborrning
 • Wieland
 • Wilo