IUC

Vi utbildar inom installation, energi och fastighet

Yrkesintroduktionsanställning - Ekonomiskt stöd vid anställning av lärling

Vad är Yrkesintroduktionsanställning?

Tanken med yrkesintroduktionsanställningen (YA-anställningen) är att man ska lära sig arbetet på jobbet. Det är ett långt namn men en enkel idé. Stödet som du som arbetsgivare kan erhålla ger dig som arbetsgivare en möjlighet att säkra arbetsplatsens kompetensbehov, samtidigt som du får en ekonomisk lättnad under som mest tolv månader. Stödet kan ges till dig som anställer ungdomar, nyanlända och långtidsarbetslösa.

I YA-anställningar kombineras arbete med lärande på arbetsplatsen. Stödet kräver att: 

  1. det finns ett centralt avtal som omfattar den yrkeskategori som du som arbetsgivare tänkt att anställa (för mer information, läs här),
  2. att en handledare är utsedd (för mer information, läs här), samt
  3. att en individuell plan för handledningen och lärandet har upprättats (för mer information, läs här).

Anställningstiden måste vara på minst sex månader och det ekonomiska stödet ges i maximalt tolv månader.

På Teknikinstallationsavtalets område finns två undertecknade avtal mellan VVS Företagen och Byggnads. Det ena avtalet omfattar de personer som anställs inom ramen för Utbildningsavtalet, det vill säga anställda under utbildning eller företagslärlingar inom yrkesgrupperna VVS-montörer, industrirörmontörer, VVS-isolerare samt isoleringsplåtslagare. Det andra avtalet omfattar personer som anställs i syfte att bli kyltekniker/kylmontörer samt sprinklermontörer.

Viktigt att poängtera är att YA-anställningen inte utgör en särskild anställningsform utan det är anställningsformerna i Utbildningsavtalet och Teknikinstallationsavtalet som ska tillämpas. Yrkesintroduktionsanställningen kan således utgöras av en tillsvidareanställning där de 12 första månaderna subventioneras med medel via förordningen om stöd för yrkesintroduktionsanställningar.

Källa: VVSFöretagen 20170626

 

Länkar du har nytta av:

Arbetsförmedlingens information om YA: https://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetsgivare/Anstallningsstod/Yrkesintroduktion.html

YA-delegationens informatiohttp://www.vvsforetagen.se/arbetsgivarstod/anstallning/yrkesintroduktionsanstallning/ansok-om-stod--steg-for-steg/n om YA: http://www.ya-delegationen.se/

 VVS Företagens tips Ansök om stöd – ”steg för steg”: http://www.vvsforetagen.se/arbetsgivarstod/anstallning/yrkesintroduktionsanstallning/

Länk till information kring Kyl- och värmepumptekniker/montör: http://www.vvsforetagen.se/arbetsgivarstod/anstallning/yrkesintroduktionsanstallning/ya-i-korthet-for-kylteknikerkylmontorer-samt-sprinklermontorer/

Länk till information kring VVS-montörslärling http://www.vvsforetagen.se/arbetsgivarstod/anstallning/yrkesintroduktionsanstallning/ya-utbildningsavtalet/