IUC

Vi utbildar inom installation, energi och fastighet

OCH DE NOMINERADE ÄR....

Vi är fantastiskt glada över att av de cirka 40 inkomna bidragen till Stora inneklimatpriset vara en av de fyra utvalda som har blivit nominerade.

IUC:s bidrag till branschen och Stora inneklimatpriset:

Ny utbildningsplats till nytta när energimålen och ett bra inomhusklimat ska uppnås

IUC har byggt ett nytt ventilationslabb för att ge bästa förutsättningarna för utbildning inom ventilationsteknik, injustering och mätning av luftflöden. Här får branschens medarbetare möjlighet att i en modern och funktionell utbildningsplats kompetensutveckla sig inom energieffektivisering och för bättre inomhusklimat för ventilation.

Utbildningarna som genomförs i ventilationslabbet vänder sig till medarbetare som arbetar med ventilation i någon form. Det kan vara Kyl & värmepumptekniker, fastighetsskötare, fastighetstekniker, injusterare, certifierad energiexpert, rörmontörer med flera.

Utvecklingen av utbildningsplatsen sker i tre steg


Steg ett är genomfört
Det innebär att utbildningsplatsen har utrustats med ventilationssystem för verkliga driftfall. Det kan användas för ventilationsteknik och systemkunskap, injustering samt luftflödesmätningar. Systemet är uppbyggt med möjlighet till forcering i delar av systemet och även samtidigt ha fasta flöden i andra delar.

Här blir kursdeltagaren förtrogenhet med systemuppbyggnad, mätning och injustering av ventilationssystem både genom teoretiskutbildning och praktiska övningar. Här ges möjlighet till utbildning i service och underhåll av ventilationssystem, samt att upprätta Drift- och Underhållsinstruktioner.

Steg två
I steg två kommer utbildningsplatsen att utvecklas så att vi även kan tillföra värme och kyla med egna energisystem som till exempel kylmaskin och elpanna för temperering av luft. Det innebär att kursdeltagaren kan simulera vinter- eller sommarutomhustemperatur för att kunna temperaturstyra tillufttemperaturen samt göra temperaturverkningsgradsmätningar. I steg två kommer vi att ge möjligheter till praktiska utbildningar i styr- och reglerteknik.
Här ges kursdeltagaren förtrogenhet med temperaturreglering av ventilationssystem.

Steg tre
I steg tre utvecklar vi utbildningsplatsen med att bygga ut med rumsreglering. Det innebär att vi då även kommer att kunna temperaturstyra enskilda delar av systemet. Här ges möjligheten att visa hur olika rumsfunktioner kan styras efter olika behov som till exempel temperatur och närvaro.

 

 Läs mer om Stora inneklimatpriset och nomineringarna på Slussen.biz pressrelease >>