IUC

Vi utbildar inom installation, energi och fastighet

För dig som ska söka nytt certifikat för mobil AC katergori V

Från och med 1 juli 2017 har behörighetsområdet för kategori V definierats om till luftkonditioneringsutrustning i fordon upp till 5 ton koldioxidekvivalenter. Det innebär att enligt nytt lagkrav ska minst en person på företaget inneha ett kylcertifikat kategori V. Certifierad person ska alltid finnas på plats för att arbeten av icke certifierade ska få utföras.

Denna kurs är framtagen för dig som har för avsikt att arbeta med AC-service i fordon och ansvara för service och reparationsarbeten på mobil luftkonditionering och som därmed behöver ha ett kylcertifikat kategori V enligt de nya reglerna. Efter genomfört examineringsprov ansöker du om certifikat hos Incert. Du certifieras enligt gemensamma EU-regler och svenska särkrav.

Utbildningen är i två delar vilka genomförs vid två olika kurstillfällen. Du får på det sättet tid för egenstudier under tiden där emellan.

Läs mer och boka höstens kurstillfälle som startar 10 oktober >>