IUC

Vi utbildar inom installation, energi och fastighet

Ny rekryteringsmöjlighet - Företagslärling Kyl- och värmepumptekniker

Företagslärling ger nya nyrekryteringsmöjligheter till branschen

När Kyl- och värmepumpbranschen flaggade för bristen på nyutbildad personal och för få utbildningsvägar väcktes tankarna kring ett Företagslärlingssystem för kyl- och värmepumptekniker hos Installatörernas Utbildningscentrum.

IUC har sedan lång tid tillbaka erfarenhet av Företagslärlingar VVS-montör, en anställningsform där arbete på företaget varvas med utbildningsperioder på skolan. IUC har även många års erfarenheter av Kyl- och värmepumpteknikerutbildning. Med dessa erfarenheter har nu IUC tillsammans med branschen och Svenska Kyl & Värmepumpföreningen arbetat fram ett Företagslärlingskoncept som ska hjälpa branschen att få fram nya medarbetare.

– Många uppdrag, generationsskiften på företag samt för få utbildningsplatser och utbildningsvägar är några av anledningarna till svårigheterna att hitta nyutbildad personal att anställa, berättar Marcus Andersson, Vd på IUC.  Genom anställningsformen Företagslärling ges kyl- och värmepumpföretagen en ny möjlighet att kunna satsa på nya medarbetare som snabbt kan komma in i arbete, säger Marcus Andersson VD på IUC.

Läs mer om Företagslärling kyl- och värmepumptekniker och startdatum >>