IUC

Vi utbildar inom installation, energi och fastighet

Företagslärling Kyl- & Värmepumptekniker

Kylbranschen lider brist på nyutbildad personal. Många uppdrag, generationsskiften på företagen samt för få utbildningsplatser och utbildningsvägar är några av anledningarna till svårigheterna att hitta nyutbildad personal att anställa. Med vår erfarenhet inom både kylteknisk utbildning och lärlingsutbildning ser vi en lösning att ge kylbranschen en ny möjlighet att skaffa sig nya kompetenta medarbetar.

IUC har arbetat med Företagslärlingskonceptet för VVS-montörer i många år. Med vår erfarenhet inom kylteknisk utbildning och kylbranschens krav och önskemål har vi tagit fram ett förslag på en nyrekryteringslösning inom kylbranschen.

Läs mer och skicka in din intresseanmälan >>