IUC

Vi utbildar inom installation, energi och fastighet

Populära utbildningar på IUC Yrkeshögskola

4,25 sökande på varje utbildningsplats på IUC Yrkeshögskola

VVS- och Kyl- & Värmepumpbranschen har ett akut nyanställningsbehov och intresset är stort för utbildningarna. ”Det är mycket glädjande, säger Marcus Andersson, Vd för IUC. Vi hade förstås önskat att Yh-myndigheten hade beviljat oss fler starter, så vi hade kunnat erbjuda fler studenter plats. Nu hoppas vi att få fler beviljade starter nästa år och att de sökande som inte fick plats i år söker igen.”

IUC Yrkeshögskola fick tre nya utbildningsstarter för VVS-ingenjörsutbildningen och en för kyl- & värmepumptekniker beviljade av Yh-myndigheten inför start 2014.

- Ansökningstrycket har varit extremt hårt i år, berättar Marcus Andersson. Intresset för Installationsbranschen har ökat samt Yrkeshögskoleutbildning som utbildningsform har blivit mer känd och populär både hos sökande och hos företag. Kombinationen med skolstudier och LIA, Lärande I Arbete tilltalar studenterna och företagen. En nyutexaminerad VVS-ingenjör har under sin 80 veckor långa utbildning haft 24 veckors "träning" på en arbetsplats. Det gör att han/hon lättare kan omsätta sina kunskaper från skolan till arbetsuppgifterna på sin nya arbetsplats.

- Vi har en bredd av sökande i åldrar från 19 till 45 år. Vi har haft rekordmånga tjejer som sökt i år. Framför allt är det VVS-ingenjörsutbildningen som lockar men även intresset för utbildningen till kyl- och värmepumptekniker har ökat hos tjejer, fortsätter Marcus.

 

Marcus Andersson

Den 16 april när ordinarie ansökningstid hade gått ut fanns det 4,25 sökande på varje plats till VVS-ingenjör och kyl- och värmepumpteknikerutbildningen. Även efter ordinarie ansökningstid har en mängd ansökningar kommit in.

- Det är mycket glädjande med så många sökande, samtidigt som det har varit tufft för våra utbildningskoordinatorer att få säga nej till många duktiga sökande. I höst lämnar vi in nya ansökningar till Yh-myndigheten och hoppas att få många beviljade starter. Vi vill gärna erbjuda alla sökande plats och utbilda många nya medarbetare till branschen. Vi vet att de behövs, avslutar Marcus Andersson.