IUC

Vi utbildar inom installation, energi och fastighet

Ny distansutbildning Arbetsledare VVS

Arbetsledare VVS är en yrkeshögskoleutbildning (ingen kursavgift) för dig som redan arbetar inom VVS och vill vidareutveckla din kompetens. Utbildningen sker till största del på distans, tanken är att man ska kunna kombinera studierna med sitt vanliga jobb. Under utbildningen lär man sig mer om hur VVS-tekniska system är uppbyggda och fungerar, får kunskap om lagstiftning, regler och normer liksom ekonomiska begrepp och kvalitetssäkring. Många uppgifter förläggs till arbetsplatsen. Utbildningen ska träna förmågan att strukturera entreprenader och att leda och fördela arbetsuppgifter på ett VVS-företag.

Tio gånger träffas man i Stockholm, vanligen torsdag till lördag, för seminarier, föreläsningar och laborationer. Mellan träffarna jobbar man på egen hand, många uppgifter förläggs till arbetsplatsen, med studiehandledning via en webbplattform där den studerande även har kontakt med kurskamrater och får personlig coachning från kursledaren.

Utbildningen startar i september och sista ansökningsdag är 15 april. Läs mer och ansök.