IUC

Vi utbildar inom installation, energi och fastighet

IUC Yrkeshögskola beviljades fyra utbildningar

Idag kom Yrkeshögskolemyndighetens beslut om vilka utbildningar som beviljats start kommande år. Mycket glädjande fick vi klartecken på Kyl- och värmepumptekniker i Katrineholm samt distansutbildningarna Arbetsledare VVS, VVS-konstruktion och VA-projektering i Stockholm. Tyvärr fanns inte Installationsingenjör i Katrineholm och Malmö med bland de beviljade utbildningarna, de kommer dock att sökas om med planerad start 2014.

Stor konkurrens råder om utbildningsplatserna inom yrkeshögskolan, myndigheten har begränsade medel och i år beviljades endast 28 procent av de skolor som ansökt om att få bedriva utbildning.

Höstterminen 2013 startar IUC Yrkeshögskola följande utbildningar:

  • Kyl- och värmepumptekniker i Katrineholm
  • Kyl- och värmepumptekniker i Stockholm
  • Kyl- och värmepumptekniker i Göteborg
  • Installationsingenjör i Stockholm
  • Installationsingenjör i Göteborg
  • Arbetsledare VVS i Stockholm
  • VVS-konstruktion i Stockholm
  • VA-projektering i Stockholm