IUC

Vi utbildar inom installation, energi och fastighet

Installationsingenjörer tog examen i Stockholm

Vi gratulerar den senaste kullen färdiga installationsingenjörer! 21 mars tog de emot sina välförtjänta examensdiplom.

Det delades också ut stipendier. Jan Bergqvist fick stipendiet för bästa studieresultat, bara VG rakt igenom, av Britta Permats från Svensk Ventilation. Johan Rasmusson hade gjort det bästa examensarbetet och fick Energi- och& Miljötekniska Föreningens stipendie för detta av Birgitta Thelander. Marcus Stenvall blev årets VVS:are, ett stipendium som delades ut av VVS Företagen och Manne Didehvar.  

De färdiga installationsingenjörerna i YHIS11:1.

Jan Bergqvist, bästa studieresultat, och Britta Permats från Svensk Ventilation.

Johan Rasmusson, bästa examensarbete, och Birgitta Thelander, Energi & Miljötekniska Föreningen.

Marcus Stenvall, årets VVS:are, och Manne Didehvar, VVS Företagen.