IUC

Vi utbildar inom installation, energi och fastighet

Diplomerad Kyl & Värmepumptekniker

För att du ska bli konkurrenskraftig vid en upphandling behöver du ha den totala kompetensen som krävs för att möta kunden och myndigheternas krav på energibesparing. Genom att ha en eller flera personer på ditt företag som är Diplomerad Kyl & Värmepumptekniker säkerställer du det kravet. Installatörernas Utbildningscentrum, IUC har tillsammans med Kyl & Värmepumpföretagen tagit fram utbildningen som lär dig den nya tekniken och ger dig den kompetens som krävs för att förstå hur systemen samverkar.  I utbildningarna till Diplomerad Kyl & Värmepumptekniker varvar vi teori och praktik för att ge dig kunskaper som du direkt kan använda i ditt dagliga arbete.

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar som installatör/tekniker inom kyl- och värmepumpteknik, VVS, ventilation samt driftpersonal och förvaltare inom fastighetsbolag, kommuner och landsting.

Gemensamt syfte och mål för utbildningen är att du ska ha fått kunskaper på hela anläggningens funktioner för att kunna optimera, så att resultatet uppnår de krav på energibesparing och miljöförbättring som kunden önskar och myndigheterna kräver. Du ska bli mer konkurrenskraftig och kunna delta i de upphandlingar där kunden kräver en helhetsentreprenör med en eller flera Diplomerade Kyl- & Värmepumptekniker. Du ska få nöjdare kunder genom att ge de bästa helhetslösningarna på kundens befintliga anläggningar och kunna ta rätt betalt för utfört arbete.

Läs mer om utbildningen här >>