IUC

Vi utbildar inom installation, energi och fastighet

CO2-kurs på engelska

Intresset för vår nya kurs Installation och service av CO2-aggregat har varit mycket stort. De unika möjligheterna vid kylbranschens utbildningsplats Celcia har uppmärksammats även internationellt. Därför erbjuder vi i höst även ett kurstillfälle på engelska - CO2 Refrigeration Systems - installation and service.

Information

Företagsanpassade kurser

För offert kontakta
Sissi Fondelius
08-528 07 831