IUC

Vi utbildar inom installation, energi och fastighet

Vill du prova en ingenjör eller tekniker?

Vi söker kontinuerligt fler företag som vill medverka i våra yrkeshögskoleutbildningar. En tredjedel av studietiden är förlagd till företag så att studenten lär sig sin yrkesroll och hur branschens företag arbetar. Studenten ska framförallt aktivt lära sig nya saker på företaget, delta i aktuella projekt och vara med och föreslå lösningar på verkliga problem.

Varje LIA-period har ett tema och studenten får med sig några obligatoriska uppgifter från skolan. Därutöver bestämmer student och handledare några väl avgränsade moment/uppgifter anpassade efter periodens tema, studentens bakgrund och företagets verksamhet. Motiverade studenter och engagerade handledare som vill visa sin vardag ger ett bra resultat.

Lärande i arbete (LIA) på utbildningen Installationsingenjör

Lärande i arbete (LIA) på utbildningen Kyl- och värmepumptekniker

Vill du veta mer om lärande i arbete? Hör av dig!

Katrineholm:
Lea Chau, 0150-36 56 04
Tobias Lindström, 0150-36 56 23

Stockholm:
Nina Hjertvinge, 08-528 078 36

Göteborg:
Stina Ahlnér, 031-352 29 71

Malmö:
Gustaf Nilsson, 040-607 70 63