IUC

Vi utbildar inom installation, energi och fastighet

Nytt kyllaboratorium på IUC i Katrineholm för framtidens kyltekniker

Kyllaboratoriet på IUC kommer att byggas om till en toppmodern övningsmiljö och kommer att vara färdigt till hösten 2012. IUC genomför projektet med aktivt stöd från Kyl & Värmepumpföretagen. Ombyggnaden sponsras av Advansor, Kylma, Danfoss, AQS, Dahl, Daikin, Refrico, Swegon, Huurre, Grundfos, ClimaCheck, SWEP och Ahlsell Kyl som bidrar med den senaste tekniken i form av utrustning. KYS (Kylbranschens Samarbetsstiftelse) har beviljat ett bidrag som ska täcka kostnader för montage, installation, drifttagning och injustering. Totalt uppgår investeringen till omkring 10 miljoner kronor.

I laboratoriet kommer det att finnas aggregat för CO2, både transkritiska och subkritiska. Till det kommer även ett flertal aggregat med traditionella köldmedier. Laboratoriemiljön kommer att vara helt datoriserad och aggregaten kommer att kunna fjärrövervakas och -styras, vilket öppnar för distanslaborationer. Det kommer också att vara möjligt att simulera olika årstider och körsätt.

Det nya kyllaboratoriet kommer i första hand att användas till träning av studenterna på YH-utbildningen Kyl- och värmepumptekniker samt till KV-företagens nya diplomutbildning för kyltekniker. Sponsorer, andra företag och utbildare kommer också att kunna hyra laboratoriet för träning, utbildning och demonstrationer.

Laboratoriet har projekterats av Patrik Larsson och Nicklas Lundgren på utbildningen Installationsingenjör i Stockholm, de genomför projektet som sitt examensarbete.