IUC

Vi utbildar inom installation, energi och fastighet

Nya utbildningsstarter beviljade i Göteborg och Stockholm

Yrkeshögskolemyndigheten har beviljat nya starter av utbildningarna Installationsingenjör och Kyl- och värmepumptekniker i både Stockholm och Göteborg. IUC fick därmed fyra av fem sökta utbildningar. Sedan tidigare var Installationsingenjör beviljad i Katrineholm och Malmö och Kyl- och värmepumptekniker beviljad i Katrineholm. Utbildningarna startar höstterminen 2012.

Av totalt 1 127 ansökningar beviljade Yrkeshögskolemyndigheten statsbidrag till endast 330. Den sökta utbildningen Teknisk förvaltare i Stockholm beviljades inte.

Läs mer om IUC:s YH-utbildningar på www.iuc-yrkeshogskola.se.