IUC

Vi utbildar inom installation, energi och fastighet

Nu erbjuder vi gymnasial lärlingsutbildning fastighet

Med start under vårterminen 2013 erbjuder vi teoriutbildning för elever som har valt gymnasial lärlingsutbildning i VVS- och fastighetsprogrammet med inriktning Fastighet.

Eleven ska vara inskriven i en gymnasieskola som bedriver VVS- och fastighetsprogrammet. Vid IUC läser eleven endast de teoretiska delarna i ämnen och kurser för inriktningen. Resterande delar gör eleven på sin vanliga gymnasieskola och på sin APL-plats.

Studieperioderna på IUC är uppdelade i fyra perioder om fyra veckor.

Planerade starter för elever som startade årskurs 1 höstterminen 2012 är vecka 2, 6 och 10, 2013.