IUC

Vi utbildar inom installation, energi och fastighet

Företag och studenter träffades på rekryteringsdag

22 maj var det rekryteringsdag vid IUC Yrkeshögskola i Katrineholm. 14 företag fanns på plats för att knyta kontakt med studenterna på utbildningen Installationsingenjör.

Deltagande företag var Ramböll Sverige, Radiator VVS, Kadesjös Ingenjörsbyrå, Bravida Sverige, ÅF-Infrastruktur, Swegon, Bjerking, Tesab, EHVAC Consulting, Grontmij, Systemair, Bengt Dahlgren, NVS Installation och Sydtotal.

Stort tack till alla som var med!