IUC

Vi utbildar inom installation, energi och fastighet

Europas modernaste övningsmiljö för kyla snart klar

De senaste senaste veckorna har det rått en febril aktivitet på nedre plan i Katrineholm för att färdigställa Celcia - Europas modernaste övningsmiljö för kyla och värme. Nu under vecka 48 genomförs nämligen den första testkursen - i CO2. En del arbete återstår innan allt är helt klart kring årsskiftet.

Celcia är en toppmodern övningsmiljö för kyla och värme. IUC genomför projektet med aktivt stöd från Kyl & Värmepumpföretagen och sponsras av Advansor, Kylma, Danfoss, AQS, Dahl, Daikin, Refrico, Swegon, Huurre, Grundfos, ClimaCheck, SWEP och Ahlsell Kyl som bidrar med den senaste tekniken i form av utrustning. KYS (Kylbranschens Samarbetsstiftelse) har bidragit med kostnaden för montage, installation, drifttagning och injustering. Totalt uppgår investeringen till omkring 10 miljoner kronor.

I övningslokalerna finns aggregat för CO2, både transkritiska och subkritiska, och flera aggregat med traditionella köldmedier. Allt är helt datoriserat och aggregaten kan fjärrövervakas och -styras, vilket öppnar för distanslaborationer. Det går också att simulera olika årstider och körsätt.

Celcia kommer i första hand att användas till träning av studenterna på YH-utbildningen Kyl- och värmepumptekniker samt till KV-företagens nya diplomutbildning för kyltekniker. Sponsorer, andra företag och utbildare kommer också att kunna hyra Celcia för träning, utbildning och demonstrationer.