IUC

Vi utbildar inom installation, energi och fastighet

25 nybakade ingenjörer i Katrineholm

16 november var det examen för den fjortonde klassen ingenjörer i Katrineholm. Tidigare under veckan hade de presenterat och försvarat sin examensarbeten. Årets högtidstal hölls av Per Jonasson, tf vd och styrelseordförande för Installatörernas Utbildningscentrum. Fyra stipendier delades ut. Sofia Hansson tilldelades Klassens val som delades ut av Niklas Beskow, VVS-Företagen. Bästa prestation gick till Linnea Hägglund och delades ut av Thomas Mjörnheim, Grundfos. Henrik Hellman hade gjort Bästa examensarbete och fick stipendium ut av Mark Kretz, Energi & Miljötekniska Föreningen. Sofia belönades för Bästa studieresultat av Dan Hellström, NVS.

Olle Hedbring, utbildningens upphovsman och ordförande i ledningsgruppen avtackades i samband med examensceremonin.

Linda Råsberg och Tobias Lindström ramade in tillställningen med vacker sång och musik.

Klassen KYI10 som färdiga installationsingenjörer.

Sofia Hansson, "Klassens val", och Niklas Beskow, VVS Företagen.

Thomas Mjörnheim, Grundfos, och Linnea Hägglund, "Bästa prestation".

Henrik Hellman, "Bästa examensarbete", och Mark Kretz, Energi & Miljötekniska Föreningen.

Dan Hellström, NVS, och Sofia Hansson, "Bästa studieresultat".

Per Jonasson, tf vd, Olle Hedbring, avtackad ordförande i ledningsgruppen, och Jörgen Björklund, regionansvarig IUC Yrkeshögskola.

Linda Råsberg och Tobias Lindström.