IUC

Vi utbildar inom installation, energi och fastighet

IUC startar teoriutbildning för kylmontörer inom gymnasial lärlingsutbildning

I det nya VVS- ochfastighetsprogrammet finns möjlighet att välja gymnasial lärlingsutbildning,vilket innebär varvad utbildning mellan skola och arbetsplatsförlagt lärande.IUC kommer från och med hösten att erbjuda de teoretiska delarna i ämnen ochkurser för inriktningen Kyl- och värmepumpsteknik och yrkesutgång Kylmontör.Utbildningen har tagits fram enligt rekommendationer från Kyl &Värmepumpföretagen och dess mål är att eleven ska bli anställningsbar somkylmontör. IUC även erbjuder inriktningen VVS med yrkesutgång VVS-montör.

Information