IUC

Vi utbildar inom installation, energi och fastighet

27 installationsingenjörer klara i Katrineholm

Installationsingenjörer måste bli bättre på att ta åt sig äran i projekten! Det var högtidstalaren Björn Qvists uppmaning till de 27 nya installationsingenjörerna. Efter drygt två års studier tog de examen från IUC Yrkeshögskola i Katrineholm 25 november. De är efterlängtade på arbetsmarknaden – samtliga har jobb klara.

Björn Qvist, affärsområdeschef för ÅF Installation talade till de nyexade ingenjörerna.

Årets högtidstalare på examensdagen var Björn Qvist, affärsområdeschef för ÅF Installation, med ansvar för 750 installationskonsulter i Sverige och Norge. Han betonade vikten av att bygga upp varumärket installationsingenjör. Yrket är okänt och det är ofta svårt att förklara för andra vad man egentligen sysslar med. Som installationsingenjör finns mycket att vara stolt över, inte minst att man bidrar till ett hållbart samhälle genom att skapa energieffektiva byggnader. Installationsingenjörer måste bli bättre på att ta åt sig äran i projekten! Titeln på Björn Qvists högtidstal var Installationsingenjörens roll i världen och han berättade bland annat om ÅF:s projekt i Kina. Där bygger man helt nya städer från grunden – ett vattendränkt risfält kan förvandlas till en stad med hundratusentals invånare på ett par år. Med projekt av den omfattningen är det än mer viktigt att välja hållbara lösningar för att minimera negativ miljöpåverkan.

Tidigare under veckan presenterade och försvarade avgångsstudenterna sina examensarbeten inför publik och en censor från branschen. Examensarbetet utgörs av en totalentreprenad av ett objekt med minst fyra tekniska system. Studenterna gör examensarbetet under sin sista LIA-period (lärande i arbete) och färdigställer det under den avslutande skolperioden.

Stipendiaterna Alexander Nilsson och Karl Kind med Lennart Johansson från VVS Företagen i Örebro.

Under dagen delades flera stipendier ut:

Examensfirandet avslutades med festmiddag för de färdiga ingenjörerna med familjer.