IUC

Vi utbildar inom installation, energi och fastighet

Gymnasial lärlingsutbildning VVS-montör

Teori- och svetsutbildning vid IUC för elever som valt gymnasial lärlingsutbildning i VVS- och fastighetsprogrammet, inriktning VVS med yrkesutgång VVS-montör. Vid IUC läser eleven de teoretiska delarna i ämnen och kurser för inriktningen och yrkesutgången enligt anvisningar och krav från VVS-branschens Yrkesnämnd.

Eleven

Eleven ska vara inskriven i en gymnasieskola som bedriver VVS- och fastighetsprogrammet. I yrkesprogrammen finns möjlighet att välja gymnasial lärlingsutbildning vilket innebär varvad utbildning mellan skola och arbetsplatsförlagd utbildning. Vid IUC läser då eleven de teoretiska delarna i ämnen och kurser för inriktningen enligt överenskommelse med VVS-branschens Yrkesnämnd.

Studieperioderna

Studieperioderna är uppdelade i fyra perioder om fyra veckor med en avslutande femte period om två veckor i elevens sjätte termin. Med ytterligare en tilläggsperiod om två veckor finns möjlighet att genomföra gymnasiearbetet med förberedelse, genomförande och bedömning.

Ekonomi/avtal

Gymnasieskolan står för elevens utbildningskostnad, boende och resor till och från IUC. I utbildningsavgiften ingår dagens lunch på restaurangskolan intill IUC. Vid annan parts inblandning andra avtal.

Boende

IUC erbjuder boende tillsammans med andra lärlingar i centralt belägna lägenheter med gångavstånd till IUC.

Kursstarter

Efter att gymnasieskolan har gjort kursanmälan återkommer vi med tid för kursstart. Varje klass har 16 elever och håller ihop i alla fem utbildningsperioderna.

Utbildningens mål

Utbildningens mål är att lärlingen uppnår yrkesexamen i VVS- och fastighetsprogrammet. För att avlägga branschprov VVS krävs:

 • godkända betyg enligt av VVS-Branschens Yrkesnämnd (VVS-YN) ställda kurskrav
 • samt uppnådd lärlingstid om 8 500 timmar.
Period 1
 • Praktisk ellära
 • Systemuppbyggnad
 • Värmelära
 • Verktygs- och materialhantering
Period 2
 • Sanitetsteknik 1
 • Värmeteknik 1
 • VVS svets och lödning rör
Period 3
 • Entreprenadteknik
 • Sanitetsteknik 2
 • Värmeteknik 2
 • VVS gassvetsning rör
Period 4
 • VVS-teknik
 • Injusteringsteknik
 • VVS gassvetsning rör
 • Elkraftteknik
Period 5
 • VVS-teknik
 • VVS TIG-svetsning rör
Utökad period

Gymnasiearbete 100 p:
80 timmar genomförs på IUC där eleven får uppgift, arbetsbeskrivning och underlag. Lärare vid IUC är behjälplig under genomförandet och bedömer gymnasiearbetet samt ger betygsunderlag till elevens gymnasieskola

Är du Gymnasieskola med lärlingsutbildning i VVS- och fastighetsprogrammet?

På IUC i Katrineholm hjälper vi skolor i hela Sverige med Teori- och svetsutbildning för de elever som valt gymnasial lärlingsutbildning i VVS- och fastighetsprogrammet, inriktning VVS med yrkesutgång VVS-montör. Intresserad att veta mer? Kontakta oss för mer information.

Är du elev som är intresserade av lärlingsutbildning i VVS- och fastighetsprogrammet?

Mer information om hela gymnasieutbildningen och vilka "Förstklassiga skolor som har programmet hittar du här >>

Information

Sofia Wahlberg

Utbildningskoordinator
0150-36 56 12
Sofia Wahlberg