IUC

Vi utbildar inom installation, energi och fastighet

Gymnasial lärlingsutbildning Kylmontör

Teoriutbildning vid IUC för elever som valt gymnasial lärlingsutbildning i VVS- och fastighetsprogrammet, inriktning Kyl- och värmepumpsteknik med yrkesutgång Kylmontör. Vid IUC läser eleven de teoretiska delarna i ämnen och kurser för inriktningen och yrkesutgången enligt rekommendationer från Kyl & Värmepumpföretagen.

Eleven

Eleven ska vara inskriven i en gymnasieskola som bedriver VVS- och fastighetsprogrammet. I yrkesprogrammen finns möjlighet att välja gymnasial lärlingsutbildning vilket innebär varvad utbildning mellan skola och arbetsplatsförlagd utbildning. Vid IUC läser då eleven de teoretiska delarna i ämnen och kurser för inriktningen enligt överenskommelse med Kyl & Värmepumpföretagen.

Studieperioderna

Studieperioderna är uppdelade i fyra perioder om fyra veckor Med ytterligare en tilläggsperiod om två veckor finns möjlighet att genomföra gymnasiearbetet med förberedelse, genomförande och bedömning.

Ekonomi/avtal

Gymnasieskolan står för elevens utbildningskostnad, boende och resor till och från IUC. I utbildningsavgiften ingår dagens lunch på restaurangskolan intill IUC. Vid annan parts inblandning andra avtal.

Boende

IUC erbjuder boende tillsammans med andra lärlingar i centralt belägna lägenheter med gångavstånd till IUC.

Kursstarter

Efter att gymnasieskolan har gjort kursanmälan återkommer vi med tid för kursstart. Varje klass har 16 elever och håller ihop i alla fem utbildningsperioderna.

Utbildningens mål

Utbildningens mål är att eleven ska bli anställningsbar som kylmontör.

Period 1
 • Praktisk ellära
 • Systemuppbyggnad
 • Värmelära
 • Verktygs- och materialhantering
Period 2
 • Elkraftteknik
 • Kyl- och värmepumpsteknik - grund
 • Kyl- och värmepumpsteknik - miljö och säkerhet
 • VVS svets och lödning rör
Period 3
 • Kyl- och värmepumpsteknik - installation
 • Luftbehandling - grund
 • VVS svets och lödning rör
 • Mät- och reglerteknik
Period 4
 • Kyl- och värmepumpsteknik - installation
 • Kyl- och värmepumpsteknik - service
 • Kyl- och värmepumpsteknik - energieffektivisering
Är du Gymnasieskola med lärlingsutbildning i VVS- och fastighetsprogrammet?

Vi hjälper skolor med fackteoriutbildning för elever som valt gymnasial lärlingsutbildning i VVS- och fastighetsprogrammet, inriktning Kyl- och värmepumpsteknik med yrkesutgång Kylmontör. Intresserad att veta mer? Kontakta oss för mer information.

Är du elever som är intresserade av gymnasielärling inriktning Kyl- och värmepumpteknik?

Mer information om hela gymnasieutbildningen och vilka skolor som har programmet hittar du här >>

Information

Sofia Wahlberg

Utbildningskoordinator
0150-36 56 12
Sofia Wahlberg