IUC

Vi utbildar inom installation, energi och fastighet

Företagslärling Kyl- & Värmepumptekniker

Kylbranschen lider brist på nyutbildad personal. Många uppdrag, generationsskiften på företagen samt för få utbildningsplatser och utbildningsvägar är några av anledningarna till svårigheterna att hitta nyutbildad personal att anställa. Med vår erfarenhet inom både kylteknisk utbildning och lärlingsutbildning ser vi en lösning att ge kylbranschen en ny möjlighet att skaffa sig nya kompetenta medarbetare.

IUC har arbetat med Företagslärlingskonceptet för VVS-montörer i många år. Med vår erfarenhet inom kylteknisk utbildning och kylbranschens krav och önskemål har vi tagit fram ett förslag på en nyrekryteringslösning inom kylbranschen.

Studieperioderna

Lärlingstiden är ca 16 månader. Tiden är fördelad på 1/4 med utbildning på IUC och 3/4 av tiden med utbildning på företaget.
Yrkesutgången efter fullgjord lärlingstid och godkända prov är Kyl- & Värmepumptekniker. Utbildningen sker på svenska.

Studier varvat med arbete

Genom att varva teoretiska studier på IUC med den praktiska träningen på arbetsplatsen kommer lärlingen snabbt in i yrket. Preliminärt upplägg är 1 vecka på IUC och 3 veckor på företaget under ca 16 månader.

Ämnen

- Anpassad matematik
- Heta arbeten
- Anpassad lödning
- Ellära
- El runt kylmaskin
- Kylteknik
- Teknisk isolering
- Köldmediekungörelsen med miljöteknik
- När jag installerar/tillverkar vilka regler gäller?
- Alternativa köldmedier (naturliga köldmedier)
- Indirekta system inkl värmepumpsystem
- Styr- & reglerteknik
- Installation och igångkörning av kylaggregat
- Samspel montör-företag-kund.
- Kylteknikerns vardag

Företagslärlingen

För att bli Företagslärling Kyl- & Värmepumptekniker ska du ha en anställning på ett företag i kylbranschen. Vill du hitta företag i branschen är vårt TIPS att titta på Svenska Kyl & Värmepumpföreningens hemsida www.skvp.se där du kan söka företag på önskad ort. Vi har även ett antal företag här på vår hemsida som söker lärlingar >>

Arbetsgivaren

Företaget anställer personen med en avtalsenlig lön som ersättning. Företaget står även för utbildningsavgiften samt resor och logi under studieperioderna hos IUC.

Avtal mellan IUC och företaget

IUC debiterar företaget en utbildningsavgift på 5 750 sek exkl. moms månadsvis under 16 månader. I avgiften ingår dagens lunch på restaurangskolan intill IUC samt en två dagar lång handledarutbildning per anmäld lärling.