IUC

Vi utbildar inom installation, energi och fastighet

BBR/PBL - regler och normer för VVS-branschen

IUC är godkänt av Säker Vatten AB att genomföra denna kurs. Kursen ger kunskap och kännedom om lagar, förordningar och föreskrifter som reglerar rörinstallationers utformning. Kursen är en del i medlemskravet för auktoriserat VVS-företag.

Syfte och Mål

Genomförd kurs med godkänt prov är en av de delar som ger dig möjlighet att bli Auktoriserad VVS-företag. (Mer information om auktorisationen hittar du här www.sakervatten.se)

Målgrupp

Personer inom VVS-branschen som behöver ha kunskap om gällande regelverk.

Kursinnehåller för VVS-företagen tillämpliga delar i:
  • PBL (Plan och bygglagen)
  • BBR (Boverkets byggregler)
  • Arbetsmiljölagen
  • CE-märkning
  • AMA VVS & Kyl 12
  • Konsumenttjänstlagen
  • Skriftligt prov
Förkunskaper

Inga

Omfattning

1 dag

Övrigt

Personlig legitimation krävs. Tolk är ej tillåtet under kurs och prov.

Säker vatten

Kurstillfällen
2016-06-20 - 2016-06-20
Stockholm
4 300 kr
Boka
2016-08-25 - 2016-08-25
Katrineholm
4 300 kr
Boka
2016-09-07 - 2016-09-07
Stockholm
4 300 kr
Boka
2016-10-19 - 2016-10-19
Göteborg
4 300 kr
Boka
2016-11-02 - 2016-11-02
Malmö
4 300 kr
Boka
2016-11-16 - 2016-11-16
Stockholm
4 300 kr
Boka

Medlemspris 3 870 kr

Gäller alla som är medlemmar i VVS-företagenSvensk Ventilation och Svenska Kyl & Värmepumpföreningen. Medlemspriset kan ej kombineras med andra avtal eller erbjudanden. Boka önskat kurstillfälle enligt ovan och uppge i bokningen vilken av branschorganisationerna du är medlem i.

I priserna ingår kaffe och lunch.

Auktoriserade företag måste utbilda sina montörer och arbetsledare:

Branschregler för Säker Vatteninstallation

Information

Lars Person

Utbildningskoordinator
0150-36 56 20
Lars Person

Företagsanpassade kurser

För offert kontakta

Sissi Fondelius
08-528 07 831

eller

Tony Sjölander
0150-36 56 06