IUC

Vi utbildar inom installation, energi och fastighet

BBR/PBL - regler och normer för VVS-branschen

Kursen ger kunskap och kännedom om lagar, förordningar och föreskrifter som reglerar rörinstallationers utformning. Kursen är en del i medlemskravet för auktoriserad VVS-installatör.

Målgrupp

Personer inom VVS-branschen som behöver ha kunskap om gällande regelverk. Erfarenhet av installationer krävs.

Kursinnehåll
  • PBL, PBF
  • BBR
  • Arbetsmiljölagen, AFS
  • AMA
  • Konsumenttjänstlagen
  • AB, ABT
  • Skriftligt prov
Kurstillfällen
2014-11-06 - 2014-11-07
Katrineholm
8 950 kr
Boka

Auktoriserade företag måste utbilda sina montörer och arbetsledare:

Branschregler för Säker VatteninstallationInformation

Katarina Mjörnebrant

Utbildningskoordinator
0150-36 56 17
Katarina Mjörnebrant

Företagsanpassade kurser

För offert kontakta
08-528 07 831
Sissi Fondelius