IUC

Vi utbildar inom installation, energi och fastighet

BBR/PBL - regler och normer för VVS-branschen

IUC är godkänt av Säker Vatten AB att genomföra denna kurs. Kursen ger kunskap och kännedom om lagar, förordningar och föreskrifter som reglerar rörinstallationers utformning. Kursen är en del i medlemskravet för auktoriserad VVS-installatör.

Syfte och Mål

Genomförd kurs med godkänt prov är en av de delar som ger dig möjlighet att bli Auktoriserad VVS-företag. (Mer information om auktorisationen hittar du här www.sakervatten.se)

Målgrupp

Personer inom VVS-branschen som behöver ha kunskap om gällande regelverk. Erfarenhet av installationer krävs.

Kursinnehåller för VVS-företagen tillämpliga delar i:
  • PBL, PBF
  • BBR
  • Arbetsmiljölagen, AFS
  • AMA
  • Konsumenttjänstlagen
  • Skriftligt prov
Förkunskaper

Inga

Säker vatten

Kurstillfällen
2015-04-21 - 2015-04-21
Katrineholm
4 300 kr
Boka
2015-05-20 - 2015-05-20
Stockholm
4 300 kr
Boka
2015-09-30 - 2015-09-30
Katrineholm
4 300 kr
Boka
2015-10-14 - 2015-10-14
Stockholm
4 300 kr
Boka
2015-12-09 - 2015-12-09
Katrineholm
4 300 kr
Boka

I priset ingår kaffe och lunch.

10 % rabatt på ordinarie kurspris

Gäller alla som är medlemmar i VVS-företagenSvensk Ventilation och Svenska Kyl & Värmepumpföreningen. Rabatten kan ej kombineras med andra avtal eller erbjudanden.

Auktoriserade företag måste utbilda sina montörer och arbetsledare:

Branschregler för Säker VatteninstallationInformation

Lars Person

Utbildningskoordinator
0150-36 56 20
Lars Person

Företagsanpassade kurser

För offert kontakta
08-528 07 831
Sissi Fondelius