IUC

Vi utbildar inom installation, energi och fastighet

BBR/PBL - regler och normer för VVS-branschen

Kursen ger kunskap och kännedom om lagar, förordningar och föreskrifter som reglerar rörinstallationers utformning. Kursen är en del i medlemskravet för auktoriserad VVS-installatör.

Målgrupp

Personer inom VVS-branschen som behöver ha kunskap om gällande regelverk. Erfarenhet av installationer krävs.

Kursinnehåll
  • PBL, PBF
  • BBR
  • Arbetsmiljölagen, AFS
  • AMA
  • Konsumenttjänstlagen
  • AB, ABT
  • Skriftligt prov
Kurstillfällen
2015-04-21 - 2015-04-21
Katrineholm
3 600 kr
Boka
2015-05-20 - 2015-05-20
Stockholm
3 600 kr
Boka
2015-09-30 - 2015-09-30
Katrineholm
3 600 kr
Boka
2015-10-14 - 2015-10-14
Stockholm
3 600 kr
Boka
2015-12-09 - 2015-12-09
Katrineholm
3 600 kr
Boka

Auktoriserade företag måste utbilda sina montörer och arbetsledare:

Branschregler för Säker VatteninstallationInformation

Katarina Mjörnebrant

Utbildningskoordinator
0150-36 56 17
Katarina Mjörnebrant

Företagsanpassade kurser

För offert kontakta
08-528 07 831
Sissi Fondelius