IUC

Vi utbildar inom installation, energi och fastighet

VVS

Branschregler för Säker Vatteninstallation 2016:1

Kurs i Säker Vatten. IUC är godkänd utbildningsanordnare av Branschregler för Säker Vatteninstallation.

BBR/PBL - regler och normer för VVS-branschen

Kursen ger kunskap och kännedom om lagar, förordningar och föreskrifter som reglerar rörinstallationers utformning. Kursen är en del i medlemskravet för auktoriserad VVS-installatör.
Saknar du något i vårt kursutbud?

Efter överenskommelse kan vi utveckla eller företagsanpassa utbildning utifrån just era behov och önskemål. Välkommen att kontakta oss!