IUC

Vi utbildar inom installation, energi och fastighet

Ventilationsteknik

Väl fungerande ventilation är en förutsättning för att människor ska må bra och kunna fungera i sina bostäder och på sitt arbete. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att driftpersonalen har den utbildning som krävs för att sköta drift och underhåll på ett optimalt sätt. Med goda kunskaper hur ett ventilationssystem är uppbyggt kan driftteknikern effektivisera drift och underhåll och föreslå energieffektiviserande åtgärder.

Syfte och mål

Målet med kursen är att ge dig goda kunskaper hur ett ventilationssystem är uppbyggt. Med dessa kunskaper kan du effektivisera drift och underhåll och föreslå energieffektiviserande åtgärder.

Målgrupp

Servicetekniker, entreprenörer, drifttekniker och fastighetstekniker som behöver grundläggande kunskaper om ventilationsteknik.

Kursinnehåll
  • Ventilationsteknik S-, F- och FTX-system
  • Luftkvalitet, klimat, normkrav
  • Funktion och uppbyggnad
  • Ventilationsprinciper, luftföring
  • Installationskomponenter
  • Fläktar, remdrift
  • Värmeväxlare, värme/kylbatteri/filter
  • Orientering om mätmetoder
  • Drift och underhåll av ventilationsanläggningar
Förkunskapskrav

Matematiska grundkunskaper rekommenderas.

Kurstillfällen
2018-03-21 - 2018-03-22
Katrineholm
10 300 kr
Boka
2018-05-23 - 2018-05-24
Katrineholm
10 300 kr
Boka
2018-10-03 - 2018-10-04
Katrineholm
10 300 kr
Boka
2018-11-13 - 2018-11-14
Katrineholm
10 300 kr
Boka

I priset ingår kaffe och lunch.

10 % rabatt på ordinarie kurspris

Gäller alla som är medlemmar i Svensk Ventilation, Svenska Kyl & Värmepumpföreningen och VVS-företagen. Rabatten kan ej kombineras med andra avtal eller erbjudanden.

Information

Marie Lindholm

Utbildningskoordinator
0150-36 56 20
e-post marie.lindholm@iuc-utbildning.se

Företagsanpassade kurser

För offert kontakta
Sissi Fondelius
08-528 07 831