IUC

Vi utbildar inom installation, energi och fastighet

Ventilationsmontör

Ventilationsmontörsutbildning - en ny utbildningsmöjlighet!

Nu finns en ny möjlighet för dig som är anställd på ett ventilationsföretag och vill utbilda dig till ventilationsmontör. IUC har tillsammans med Svensk Ventilation tagit fram en ny utbildning. Under cirka sex månader varvar du sex teoretiska utbildningsveckor på IUC med praktiska träningsveckor på företaget. På IUC blir du utbildad av våra duktiga lärare och konsulter. På din arbetsplats tränar du praktiskt under ledning av ditt företags erfarna ventilationsmontörer. Utbildningen ger dig kunskaper för att kunna kvalitetssäkra arbeten och undvika reklamationer och ”backjobb”. Med rätt grundkunskaper är det lättare att göra rätt redan från start.

Mål

Målet är att ge dig rätt kunskaper för att kunna arbeta som ventilationsmontör. När du avslutat utbildningen med godkänt resultat får du ett utbildningsbevis som bekräftar att du genomfört utbildningen. Utbildningen är kvalitetssäkrad av Svensk Ventilation och ventilationsbranschen.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som är ny i branschen och till dig som arbetat en tid och känner att det är dags att ta nästa steg för att få ökad förståelse och mer kunskap.

Förkunskapskrav

Det krävs inga förkunskaper, det är dock lämpligt att du arbetat minst ett halvt år innan utbildningen för att du ska kunna ta till dig innehållet i utbildningen på bästa sätt.

Kursupplägg och innehåll

Sex teoretiska en-veckors perioder på IUC varvas med treveckorsperioder på arbetsplatsen.

Period 1

Introduktion; genomgång av utbildningen, lär känna lokaler och personal.
Systemkunskap; vi går igenom hur olika ventilationssystem är uppbyggda, denna del berör även komponentkännedom.
Lagar och regelverk; vi går igenom de lagar och regelverk som styr ventilationskraven i en byggnad, till exempel BBR, Arbetsmiljölagen, Plan och Bygglagen.

Period 2

Klimat; vi arbetar med de krav på inomhusklimat och luftflödeskrav som regelverken styr.
Dimensionering av ventilationssystem; momentet består av beräkning av flöden, tryckfall, dimensionering av fläktar, dock inte på konstruktörsnivå. Detta för att få kunskap om vad som kan påverka hur ett system fungerar.
Ritteknik; det är viktigt att kunna läsa ritningar och flödesscheman. Även styckning och beredning av ett ventilationssystem är viktigt att kunna för en ventilationsmontör.

Period 3

Mätteknik; vi gör mätningar i ventilationssystem på plats i IUC:s nya utbildningsplats för ventilation, detta för att få ökad förståelse för systemen.
Injustering; momentet ger ökad förståelse för luftens rörelser i ett ventilationssystem och vad som påverkar att vi får ut rätt flöde i alla don.

Period 4

Elsäkerhet; att känna till vilka regler som gäller för elarbeten i ett ventilationssystem är viktigt. Vi utför mätning på elinstallationer som till
exempel motorer, givare och liknande.
Styr och övervakning; för att få kunskap om tänkta funktioner i ett ventilationssystem bör ventilationsmontören ha grundläggande kunskaper i
styr och regler i ventilationssystem, detta för att kunna läsa driftkort.

Period 5

Projektprocessen; vi lär dig flödet i projektet samt de olika stegen i en byggprocess, från upphandling, projektering och genomförande till besiktning och förvaltning.
Entreprenadjuridik; för att kunna arbeta på rätt sätt måste du som ventilationsmontör förstå avtal mellan beställare och entreprenör, avtal mellan privatperson och entreprenör för att få en väl genomförd entreprenad.
Affärsmannaskap; Goda relationer till kunder och andra aktörer på arbetsplatsen är viktigt för att behålla de kunder du har och för att attrahera nya.
Arbetsmiljösystem; alla arbeten styrs av arbetsmiljöplaner och kontrollplaner. Här går vi igenom dess uppbyggnad, funktion och även BAS P/U.
Kvalitetssystem; även kvalitetsplaner och checklistor/egenkontrollsystem styr en entreprenad. Här går vi igenom vikten av att ha koll på kvalitetssystemet.

Period 6

DU, Kontroll och provning; Drift och underhållsinstruktioner. Efter avslutad entreprenad övergår entreprenaden i förvaltningsskede. Här går vi genom förvaltningsteknik och fastighetsägarens behov.
Service och underhåll; hur ett ventilationssystem underhålls är viktigt för effektiv energianvändning och för ett bra inomhusklimat. Vi går igenom hur ett ventilationssystem underhålls på bästa sätt.
Befattningsbeskrivningar; beskrivning av karriärvägar för en ventilationsmontör, när denne vill utbilda sig vidare.

Avslutning; vid avslutningsceremonin delar vi ut utbildningsbevis.

Pris och betalningsvillkor

I avgiften ingår dagens lunch för kursdeltagaren under kursveckorna på IUC samt en halv dag handledarutbildning för
företaget.

För mer information kontakta utbildningskoordinator Marie Lindholm, tel. 0150-36 56 20

Boende

Logi bokas och betalas av företaget direkt på önskat boende. Tips på olika boendealternativ hittar du här >>

Kurstillfällen
2018-04-23 - 2018-10-19
Katrineholm
66 500 kr
Boka

Utbildningen varvar sex teoretiska utbildningsveckor på IUC med praktiska träningsveckor på företaget. När du gör din bokning på webben blir du automatiskt bokad på utbildningens samtliga sex utbildningsperioder. 

Period 1. 23-27/4
Period 2. 21-25/5
Period 3. 25-29/6
Period 4. 20-24/8
Period 5. 17-21/9
Period 6. 15-19/10

Information

Marie Lindholm

Utbildningskoordinator
0150-36 56 20
e-post marie.lindholm@iuc-utbildning.se

Jörgen Björklund

Affärsutvecklare och lärare
0150-36 56 03
Jörgen Björklund