IUC

Vi utbildar inom installation, energi och fastighet

Steg 3 - Ledande ventilationsmontör

Denna kurs är en fortsättning på Steg 1-ventilationsmontör och Steg 2-certifierad ventilationsmontör och är som de två föregående utbildningarna en teoretisk kurs. Den ska ge dig de kunskaper som krävs för att utföra arbete i en funktionsentreprenad inklusive möten, funktionsprov och besiktning. Kursen avslutas med skriftligt prov.

Syfte och mål

Målet med kursen är att ge dig kompetens att utföra arbete i en funktionsentreprenad inklusive möten, funktionsprovning och besiktning.

Målgrupp

Ventilationsmontörer med arbetsledaransvar.

Kursinnehåll
 • Byggprocessen
 • Lagar och förordningar
 • AF, AB, ABT, ABK
 • Rambeskrivning – ventilation
 • Installationssamordning
 • Kontroll och provning
 • Drift- och underhållsinstruktioner
 • Efterkalkyl
 • Slutdokumentation
 • Kvalitets- och Miljösäkring
 • Projektplanering
 • Affärsmannaskap
 • Prov
Förkunskapskrav

Ha genomgått Certifierad Ventilationsmontör - steg 1 och 2 med godkänt resultat.

Omfattning

3 dagar

Övrigt

Kursen är ett samarbete med branschorganisationen Svensk Ventilation.

Kurstillfällen
2018-05-15 - 2018-05-17
Katrineholm
12 800 kr
Boka
2018-09-25 - 2018-09-27
Katrineholm
12 800 kr
Boka

I priset ingår kaffe och lunch.

10 % rabatt på ordinarie kurspris

Gäller alla som är medlemmar i Svensk Ventilation, Svenska Kyl & Värmepumpföreningen och VVS-företagen. Rabatten kan ej kombineras med andra avtal eller erbjudanden.

Information

Marie Lindholm

Utbildningskoordinator
0150-36 56 20
e-post marie.lindholm@iuc-utbildning.se

Företagsanpassade kurser

För offert kontakta
Sissi Fondelius
08-528 07 831