IUC

Vi utbildar inom installation, energi och fastighet

Mätning av luftflöden

För att säkerställa luftkvalitet och inneklimat krävs goda mättekniska kunskaper hos de ventilationstekniker som fastighetsägaren anlitar i samband med besiktning, injustering och funktionskontroll. I skriften Metoder för mätning av luftflöden i ventilationsinstallationer T9:2007/T22:1998, redovisas mätmetoder med kända och låga metodfel, vilken utrustning som krävs, hur mätningen ska utföras, mätpunkter och tider. Varje moment omfattar teori, praktiska mätningar och utvärdering av mätresultat.

Syfte och mål

Kursen ger dig såväl teoretisk som praktisk kunskap i de mätmetoder som rekommenderas av Nordiska Ventilationsgruppen (NVG). 

Målgrupp

Servicetekniker, drifttekniker ansvariga för inomhusmiljön, mättekniker/injusterare, besiktningsmän och funktionskontrollanter.

Kursinnehåll
  • Förberedande genomgång av enhetsomvandling, matematiska beräkningar och formler
  • Luftkvalitet, inomhusklimat, normkrav
  • Olika funktioner och tillämpningar av mätinstrument
  • Mätteknik, mätfel, felkällor, felanalys
  • Koldioxidhalt, luftfuktighet, tryck
  • Rekommenderade mätmetoder enligt T22 -Prandtlrörsmätning, fasta flödesmätdon, frånlufts- och tilluftsdon
  • Beräkning av fläktvarvtal/motorer
  • Praktiska mätövningar
Förkunskapskrav

Kunskap om ventilationssystems uppbyggnad och funktion rekommenderas.

Kurstillfällen
2018-05-02 - 2018-05-03
Katrineholm
10 300 kr
Boka
2018-09-11 - 2018-09-12
Katrineholm
10 300 kr
Boka
2018-11-27 - 2018-11-28
Katrineholm
10 300 kr
Boka

I priset ingår kaffe och lunch.

10 % rabatt på ordinarie kurspris

Gäller alla som är medlemmar i Svensk Ventilation, Svenska Kyl & Värmepumpföreningen och VVS-företagen. Rabatten kan ej kombineras med andra avtal eller erbjudanden.

Information

Marie Lindholm

Utbildningskoordinator
0150-36 56 20
e-post marie.lindholm@iuc-utbildning.se

Företagsanpassade kurser

För offert kontakta
Sissi Fondelius
08-528 07 831