IUC

Vi utbildar inom installation, energi och fastighet

Installationsbrandskydd

Med dina kunskaper kan du minimera riskerna för de förödande konsekvenser bränder kan ge. På den här kursen har vi fokus på tekniska lösningar för brandskydd och vikten av integration mellan installationers brandskydd. Du får både praktiska och teoretiska kunskaper under dagen. I kursen ingår boken Praktiska lösningar - Brandskydd.

Syfte och mål

Målet med kursen är att du ska erhålla en grundkunskap i att kunna projektera och utföra skydd mot brand och brandgasspridning via ventilationsinstallationerna. Kunskapsnivån ska vara så att idag gällande regelverk; BBR20, kan uppfyllas.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som arbetar som ventilationsentreprenör, tekniska förvaltare, VVS-konsult, besiktningsman, installationssamordnare och brandkonsult och är intresserade av att lära dig hur du i praktiken kan utföra ventilationsinstallationer för skydd mot brand och brandgasspridning.

Kursinnehåll

Praktiska lösningar av ventilationsbrandskydd. Vi går igenom hur man kan välja system för skydd mot brandgasspridning som t.ex. fläkt i drift, backströmningsskydd och brandgasspjäll. Vad man bör tänka på vid användandet av de olika systemen, t.ex. vilka förutsättningar som krävs för backströmningsskydd. Vi går även djupare in på hur imkanaler, kanalupphängningar, brandisolering, schakt och fläktrum kan utföras samt avslutar med mekanisk brandgasventilation.

Förkunskapskrav

Baskunskap. Det vill säga minst två års yrkeserfarenhet inom arbete med ventilationsinstallationer eller brand.

Omfattning

1 dagar

Kursen genomförs som företagskurs efter överenskommelse. Välkommen att kontakta oss för offert.

10 % rabatt på ordinarie kurspris

Gäller alla som är medlemmar i Svensk Ventilation, Svenska Kyl & Värmepumpföreningen och VVS-företagen. Rabatten kan ej kombineras med andra avtal eller erbjudanden.

Information

Företagsanpassade kurser

För offert kontakta
Sissi Fondelius
08-528 07 831

Marie Lindholm

Utbildningskoordinator
0150-36 56 20
e-post marie.lindholm@iuc-utbildning.se