IUC

Vi utbildar inom installation, energi och fastighet

Bygglagstiftning OVK + certifieringsprov

Kursen innehåller gällande ventilationsbestämmelser och ger dig kunskap inom 11-14§§ enligt BFS 2017:10 OVK 3 , som du behöver för att kunna ansöka om behörighet som funktionskontrollant.

Målgrupp

Personer som ska ansöka om ny eller förnyad riksbehörighet som funktionskontrollant. 

Kursinnehåll

Dag 1:

 • Genomgång av gällande bygglagstiftning enligt 11§

Dag 2:

 • Teoretisk genomgång av tekniska kunskapskrav enligt 12-14§§
 • Inneklimatfaktorer som påverkar inomhusmiljön
 • Mätteknik och mätmetoder
 • Värmeåtervinningssystem
 • Radonmätning
 • Energieffektiviseringsåtgärder
 • Komfortkylsystem
 • Strategisk planering av en funktionskontroll
 • Förberedelse inför tentamen

Dag 3:

 • Certifieringsprov
Förkunskapskrav

För att få behörighet krävs att den sökande uppfyller de krav som anges i Boverkets föreskrift om funktionskontroll av ventilationssystem.

Övrigt

Utbildningen är upplagd så att du ska känna dig väl förberedd inför tentamen. För den slutliga bedömningen inför certifiering till riksbehörig funktionskontrollant hänvisar vi till certifieringsorganen Kiwa Sverige och RISE. Avgift för certifieringsprovet tillkommer och faktureras separat från certifieringsorganen.

Kurstillfällen
2018-05-29 - 2018-05-31
Stockholm
9 400 kr
Fullbokad
2018-06-11 - 2018-06-13
Stockholm
9 400 kr
Boka
2018-10-16 - 2018-10-18
Göteborg
9 400 kr
Boka
2018-12-11 - 2018-12-13
Katrineholm
9 400 kr
Boka

Sista anmälningsdag

Anmälan bör ske två veckor innan kursstart för att du ska hinna beställa och genomföra förstudierna.

I priset ingår kaffe och lunch.

10 % rabatt på ordinarie kurspris

Gäller alla som är medlemmar i Svensk Ventilation, Svenska Kyl & Värmepumpföreningen och VVS-företagen. Rabatten kan ej kombineras med andra avtal eller erbjudanden.

Information

Marie Lindholm

Utbildningskoordinator
0150-36 56 20
e-post marie.lindholm@iuc-utbildning.se

Företagsanpassade kurser

För offert kontakta
Sissi Fondelius
08-528 07 831