IUC

Vi utbildar inom installation, energi och fastighet

Ventilation

Bygglagstiftning OVK + certifieringsprov

Kursen innehåller nuvarande och äldre ventilationsbestämmelser och ger dig kunskap som du behöver för att ansöka om behörighet som funktionskontrollant.

Ventilationsteknik

Med goda kunskaper hur ett ventilationssystem är uppbyggt kan driftteknikern effektivisera drift och underhåll och föreslå energieffektiviserande åtgärder.

Mätning av luftflöden

Denna kurs ger såväl teoretisk som praktisk kunskap i de mätmetoder som rekommenderas av Nordiska Ventilationsgruppen (NVG).

Injustering av luftflöden

Den här kursen ger kunskap att utföra injustering av ventilationssystem i en byggnad.

Steg 1 - Ventilationsmontör

Grundkurs i ventilationsteknik som ger kunskaper att utföra arbete i en utförande-entreprenad.

Steg 2 - Certifierad ventilationsmontör

Självstudierna kompletteras i detta steg med en lärarledd kurs.

Installationsbrandskydd

Utbildningen lägger fokus på tekniska lösningar för brandskydd och vikten av integration mellan installationers brandskydd. Kursen genomförs endast som företagskurs.
Saknar du något i vårt kursutbud?

Efter överenskommelse kan vi utveckla eller företagsanpassa utbildning utifrån just era behov och önskemål. Välkommen att kontakta oss!