IUC

Vi utbildar inom installation, energi och fastighet

Entreprenadjuridik 2 med ABT

Har du goda kunskaper om lagar och avtal kan du agera säkrare i de olika entreprenadskedena. Misstag i avtalet kan leda till dyra ersättningskostnader. På kursen fördjupar vi oss i entreprenadjuridiken. Granska förfrågningsunderlag, bedöma risker och ansvarsfördelning, avgöra vad som ingår i åtagandet och vad som händer om du inte blir klar på utsatt tid.

Vår kursledare är advokat och specialist på entreprenadjuridik. Han har hjälp många entreprenörer både innan de gått in i ett avtal och vid tvister. Under två engagerande dagar får du många viktiga kunskaper, som hjälper dig när du ska ingå ett avtal med en kund eller leverantör.

Syfte och mål

Kursen ska ge dig goda kunskaper i de faktorer, lagar och regler som styr entreprenadverksamheten. Dessa kunskaper ska underlätta och göra dig säkrare när du ska ingå avtal med kunder och leverantörer.

Målgrupp

Företagsledare, projektledare och andra som kalkylerar, säljer, planerar och leder entreprenadprojekt.

Kursinnehåll
 • Kort repetition av:
  - Avtalsrätt
  - Entreprenadformer
  - Krav på en förfrågan
  - AMA AF 12
 • Fördjupning i AB 04, ABT 06 och ABT-U07
 • Leveransbestämmelser
 • Skadeståndsrätt
 • Konsultavtal
 • Service- och underhållsavtal
 • Genomgång av intressanta rättsfall
 • Tillämpningsövningar
Förkunskapskrav

Entreprenadjuridik 1 eller motsvarande.

Omfattning

2 dagar

Övrigt

Kursen genomförs på en konferensanläggning i Sörmland.Kostnader för kost och logi tillkommer.

 

Kurstillfällen
2018-05-14 - 2018-05-15
Katrineholm
14 100 kr
Boka
Information

Marie Lindholm

Utbildningskoordinator
0150-36 56 20
e-post marie.lindholm@iuc-utbildning.se

Företagsanpassade kurser

För offert kontakta
Sissi Fondelius
08-528 07 831