IUC

Vi utbildar inom installation, energi och fastighet

Entreprenadjuridik 1

Med rätt kunskap kan risken för reklamationer, tvister och andra otrevligheter minimeras. Här beskrivs de faktorer och regler som styr entreprenadverksamheten.

Målgrupp
  • Alla som i sin verksamhet kommer i kontakt med leverantörer och beställare.
Kursinnehåll
  • Bevisbörda-beviskrav
  • Avtalsrätt
  • Entreprenad-/upphandlingsformer
  • Standardavtalen i branschen
  • Förfrågningsunderlag
  • AMA AF 12
  • AB 04: Vad ingår i entreprenörens åtaganden?
  • Rättsfallsanalys
  • Rättegångsspel
Kurstillfällen
2018-11-06 - 2018-11-08
Katrineholm
16 300 kr
Boka

10 % rabatt på ordinarie kurspris

Gäller alla som är medlemmar i Svensk Ventilation, Svenska Kyl & Värmepumpföreningen och VVS-företagen. Rabatten kan ej kombineras med andra avtal eller erbjudanden.

Kursen ingår i kurspaketet

Projektledarutbildning

Information

Marie Lindholm

Utbildningskoordinator
0150-36 56 20
e-post marie.lindholm@iuc-utbildning.se

Företagsanpassade kurser

För offert kontakta
Sissi Fondelius
08-528 07 831