IUC

Vi utbildar inom installation, energi och fastighet

Projektekonomi

Kursen ger dig grundläggande kunskaper hur olika ekonomiska begrepp samverkar i ett installationsföretag och förståelse för sambandet mellan det enskilda projektets kalkyl och företagets totala ekonomi.

Syfte och mål

Målet är att ge dig goda kunskaper i hur olika ekonomiska begrepp samverkar i ett installationsföretag och sambandet mellan det enskilda projektets kalkyl och företagets totala ekonomi.

Målgrupp

Projektledare, kalkyl- och ekonomiansvariga i mindre installationsföretag.

Kursinnehåll
  • Företaget och dess omvärld
  • Intressenter och mål
  • Ekonomiska begrepp, dess innebörd och samverkan
  • Bokföringens grunder
  • Redovisningssystem, resultat- och balansräkning, bokslut
  • Projektekonomi, kalkylmodeller, prissättning och uppföljningssystem

Under kurser varvar vi teori med praktiska övningar.

Förkunskap

Inga speciella förkunskaper krävs

Omfattning

2 dagar

Hur olika ekonomiska begrepp samverkar i ett installationsföretag och sambandet mellan det enskilda projektets kalkyl och företagets totala ekonomi.
•    Företaget och dess omvärld • Intressenter och mål • Ekonomiska begrepp, dess innebörd och samverkan • Bokföringens grunder
• Redovisningssystem, resultat- och balansräkning, bokslut
• Projektekonomi, kalkylmodeller, prissättning och uppföljningssystem
Kurstillfällen
2018-09-11 - 2018-09-12
Katrineholm
10 700 kr
Boka

10 % rabatt på ordinarie kurspris

Gäller alla som är medlemmar i Svensk Ventilation, Svenska Kyl & Värmepumpföreningen och VVS-företagen. Rabatten kan ej kombineras med andra avtal eller erbjudanden.

Kursen ingår i kurspaketet

Projektledarutbildning

Information

Marie Lindholm

Utbildningskoordinator
0150-36 56 20
e-post marie.lindholm@iuc-utbildning.se

Företagsanpassade kurser

För offert kontakta
Sissi Fondelius
08-528 07 831