IUC

Vi utbildar inom installation, energi och fastighet

Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U

Det ska enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter finnas en byggarbetsmiljösamordnare - BAS - på varje byggarbetsplats. 1 januari 2011 skärptes kraven ytterligare. Den arbetsmiljöansvarige måste nu kunna styrka både sin kunskap och erfarenhet.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som ska vara BAS-P/U i projekt av normal art och som har praktisk erfarenhet från bygg- och anläggningsarbete i arbetsledande ställning. Lämpliga förkunskaper kan vara BAM (bättre arbetsmiljögrund) eller liknande. Projektets art avgör vilka övriga kompetenser som krävs. Det kan handla om Arbete med ställning, Asbest, Heta arbeten, Säkra lyft etc. Kompetensen kan vara inhämtad tidigare, men kan också kompletteras i efterhand.

Kursinnehåll
  • Byggarbetsmiljösamordnare - bakgrund, innebörd och omfattning
  • Regelverken AML och AFS 1999:3, teori och praktisk hantering
  • Ansvar och arbetsuppgifter för byggherre/uppdragstagare
  • BAS-P - projektering, samordning, styrning, AMP, särskilda risker
  • BAS-U - AMP, planering, kontroller, möten, samordning, arbetsberedning, praktisk hantering och tips
  • Företagets hantering, organisation, hjälpmedel, rutiner
  • Kunskapsprov

Kursen genomförs som företagskurs efter överenskommelse. Välkommen att kontakta oss för offert.

Information

Marie Lindholm

Utbildningskoordinator
0150-36 56 20
e-post marie.lindholm@iuc-utbildning.se

Företagsanpassade kurser

För offert kontakta
Sissi Fondelius
08-528 07 831