IUC

Vi utbildar inom installation, energi och fastighet

Ledarskap, arbets- och projektledning

Diplomerad Projektledare

För att vara en riktigt bra projektledare räcker det inte med tekniska kunskaper. Kurspaketet Diplomerad Projektledare tar upp vanlig problematik från branschen och slipar projektledarkompetensen inom ledarskap, ekonomi och juridik.

Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U

Den arbetsmiljöansvarige måste nu kunna styrka både sin kunskap och erfarenhet.

Ledarskap och projektprocesser

Utbildningen ledarskap och projektprocesser ger dig verktyg och metoder för att skapa ett gott ledarskap med effektiva projektprocesser.

Förhandlingsteknik

I den här kursen ges verktyg och träning i olika förhandlingssituationer.

Ekonomi i projekt

Kursen ger grundläggande kunskaper om hur olika ekonomiska begrepp samverkar i ett mindre installationsföretag och förståelse för sambandet mellan det enskilda projektets kalkyl och företagets totala ekonomi.

Entreprenadjuridik 1

Med rätt kunskap kan risken för reklamationer, tvister och andra otrevligheter minimeras.