IUC

Vi utbildar inom installation, energi och fastighet

Preparandkurs och prov inför nytt certifikat mobil kyla/AC kategori V

Från och med 1 juli 2017 har behörighetsområdet för kategori V definierats om till luftkonditioneringsutrustning i fordon upp till 5 ton koldioxidekvivalenter. Det innebär att enligt nytt lagkrav ska minst en person på företaget inneha ett kylcertifikat kategori V. Certifierad person ska alltid finnas på plats för att arbeten av icke certifierade ska få utföras.

Denna kurs är framtagen för dig som har för avsikt att arbeta med AC-service i fordon och ansvara för service och reparationsarbeten på mobil luftkonditionering och som därmed behöver ha ett kylcertifikat kategori V enligt de nya reglerna. Efter genomfört examineringsprov ansöker du om certifikat hos Incert. Du certifieras enligt gemensamma EU-regler och svenska särkrav.

Utbildningen är i två delar vilka genomförs vid två olika kurstillfällen. Du får på det sättet tid för egenstudier under tiden där emellan.

Syfte och mål

Efter avslutad utbildning ska du ha kunskap om varför och hur de vanligaste verktygen används vid service på AC i fordon. Du har också fått förståelse för kylprocessen i en AC och lärt dig vilka regler och myndighetskrav som gäller för fluorerade växthusgaser.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som ska göra examineringsprov för att sedan kunna ansöka om kylcertifikat Kategori V hos Incert.

Kursinnehåll del 1. 

2 dagar
- Grundläggande kännedom om AC-utrustningsfunktion
- Användning av AC i fordon
- Hantering av köldmedier
- Tömning, fyllning, läcksökning och driftsättning
- Läckagekontroll
- F-gasförordningen
- MAC-direktivet
- Tabeller och kylprocesser med diagram
- ISO Standard enheter
- Svensk kylnorm

Kursinnehåll del 2.

2 dagar
Dag 1 Repetition och praktiska övningar
Dag 2 Praktisk och teoretiskt prov inför förnyelse av certifikat
Efter godkänt prov kan du ansöka om certifikat hos Incert (infoga länk till Incerts hemsida).

Förkunskaper

Fordonsteknisk utbildning, kyltekniker med kategori II certifikat eller motsvarande.

OBS ! Du har stor nytta av att förbereda dig inför kursen genom att läsa dokumenten på länkarna nedan. 

Övrigt

IUC är ett av Incert godkänt examinationscentrum.

Kurstillfällen
2018-03-21 - 2018-04-26
Katrineholm
12 500 kr
Fullbokad
2018-04-17 - 2018-05-17
Katrineholm
12 500 kr
Boka
2018-05-02 - 2018-05-24
Katrineholm
12 500 kr
Boka
2018-09-19 - 2018-10-18
Katrineholm
12 500 kr
Boka

Utbildningen genomförs i två delar. 

Del 1. 21-22/3
Del 2. 25-26/4

------------------------- 

Del 1. 17-18/4 
Del 2. 16-17/5 

-------------------------

Del 1. 2-3/5
Del 2. 23-24/5

-------------------------

Del 1. 19-20/9
Del 2. 17-18/10

-------------------------

Du blir automatiskt bokad på båda datumen när du bokar på ovanstående bokningsknapp.

Information

Helén Skagerlind

Utbildningskoordinator
0150-36 56 04
helen.skagerlind@iuc-utbildning.se