IUC

Vi utbildar inom installation, energi och fastighet

Preparandkurs inför förnyelseprov inkl. teoretiskt prov Kategori V för mobila-A/C

Mycket har hänt vad gäller lagar och förordningar inom kyla under de senaste åren. Erfarenheten visar att man behöver fylla på med en hel del nya kunskaper inför INCERTs examineringsprov. Den här kursen är anpassad för och vänder sig till dig som arbetar med mobilkyla kategori V för A/C mindre än 5 ton koldioxidekvivalenter. Förbered dig hemma genom att läsa på rekommenderade webblänkar innan du gå vår 1/2-dagskurs med avslutande examineringsprov. 

IUC är sedan 1997 ett av Incerts godkända examinationscentrum inom kyla alla kategorier. Just den här kursen är anpassad för dig som ska förnya kylcertifikat för mobilkyla kategori V. Du kan även gå på våra andra preparandkurser, skillnaden är då att dessa kurser innehåller även utbildningsmaterial för övriga kategorier.

Syfte och mål

Att få kunskaper om lagar och förordningar, samt få information om den nya F-gasförordningen som gäller fr o m 1 januari 2017, som förberedelse inför det teoretiska examineringsprovet.

Målgrupp

Alla som ska omcertifiera sig för Kategori V för mobila-A/C mindre än 5 ton koldioxidekvivalenter.

Kursinnehåll

- F-gasförordningen
- MAC-direktivet
- Läckagekontroll
- Minimikraven för certifiering
- Tolka tabeller och diagram
- Svensk Kylnorm
- Tabeller och kylprocesser med diagram
- ISO Standardenheter
- Teoretiskt prov inför förnyelse av certifikat

Förkunskapskrav

Grundläggande kyltekniska kunskaper och tidigare certifiering krävs.

OBS! Du har stor nytta av att förbereda dig inför kursen genom att läsa dokumenten på länkarna nedan. 

Övrigt

IUC är ett godkänt examinationscentrum som på uppdrag av Incert erbjuder examineringsprov. Ansökan om certifikat görs sedan hos Incert, som är det certifieringsorgan som utfärdar dessa efter godkända prov. Avgift för certifikat tillkommer då från Incert.

Önskar du BARA boka provet

Gå till bara teoretisk prov 1 700 kr >>

Kurstillfällen
2018-09-05 - 2018-09-05
Katrineholm
5 500 kr
Boka

I priset ingår kaffe och lunch.

10 % rabatt på ordinarie kurspris

Gäller alla som är medlemmar i Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, Svensk Ventilation och VVS-företagen. Rabatten kan ej kombineras med andra avtal eller erbjudanden.

Önskar du BARA boka provet!

Boka Teoretisk prov 1 700 kr >>

Här kan du läsa mer om de olika certifieringskategorierna och hur du ansöker om certifikat för kyla.

Information

Helén Skagerlind

Utbildningskoordinator
0150-36 56 04
helen.skagerlind@iuc-utbildning.se

Företagsanpassade kurser

För offert kontakta
Sissi Fondelius
08-528 07 831