IUC

Vi utbildar inom installation, energi och fastighet

Installation och service av CO2-aggregat (R744)

Av miljöskäl kommer allt fler anläggningar att utföras med CO2 som köldmedium. I den nya F-gasförordning är en snabb nedfasning lagd för dagens HFC-köldmedier. Det vanligaste köldmediet i frysanläggningar, HFC 404A, har en så hög växthuseffekt att det blir förbud för påfyllnad redan från 2020. Det kommer att innebära en snabb övergång till framför allt CO2–anläggningar. Övriga HFC-medier kommer att ha en långsammare avvecklingstid, med 80 procent nedtrappning till 2030.

Kursen genomförs vid kylbranschens utbildningsplats Celcia med sju CO2-aggregat, vilket ger kursdeltagarna goda möjligheter att själva praktiskt få utföra de moment som är speciella för dessa aggregat. Praktiska övningar varvas med teorigenomgång.

Målgrupp

Installations- och servicekyltekniker med minst tre års praktik i yrket. Teoretiska grundkunskaper bör motsvara KY/YH-utbildning inom området.

Kursinnehåll
  • Flaskor, slangar, tömning och fyllning
  • Komponenter
  • Säkerhet
  • PED och material
  • Igångkörning, injustering, checklistor
  • Sektionering för service
  • Serviceutrustning
  • Andra CO2-applikationer
  • Beräkningsverktyg
Omfattning

2 dagar

Övrigt

Kursen avslutas med ett digitalt prov som du erhåller från Svenska Kyl- och värmepumpföreningen efter du kommit hem. Provet ska visa att du tillgodogjort dig kunskaperna och innehar en grundkompetens för CO2-aggregat. Kursdeltagare ska ha med sig arbetskläder och personlig skyddsutrustning.

Kurstillfällen
2017-03-28 - 2017-03-29
Katrineholm
12 890 kr
Boka

I priset ingår kaffe och lunch.

10 % rabatt på ordinarie kurspris

Gäller alla som är medlemmar i Svenska Kyl & VärmepumpföreningenVVS-företagen och Svensk Ventilation. Rabatten kan ej kombineras med andra avtal eller erbjudanden.

I april togs beslutet vad gäller F-gasförordningen. Vill du säkra din kompetens inom CO2 boka din plats på kursen redan idag.

Information

Ann-Britt Bäck Rasmussen

Utbildningskoordinator
0150-36 56 21
Ann-Britt Bäck Rasmussen

Företagsanpassade kurser

För offert kontakta

Sissi Fondelius
08-528 07 831

eller

Tony Sjölander
0150-36 56 06