IUC

Vi utbildar inom installation, energi och fastighet

Installation och service av CO2-aggregat (R744)

Av miljöskäl kommer allt fler anläggningar att utföras med CO2 som köldmedium. I den nya F-gasförordning är en snabb nedfasning lagd för dagens HFC-köldmedier. Det vanligaste köldmediet i frysanläggningar, HFC 404A, har en så hög växthuseffekt att det blir förbud för påfyllnad redan från 2020. Det kommer att innebära en snabb övergång till framför allt CO2–anläggningar. Övriga HFC-medier kommer att ha en långsammare avvecklingstid, med 80 procent nedtrappning till 2030.

Kursen genomförs i vårt moderna Kyllabb med sju CO2-aggregat, vilket ger kursdeltagarna goda möjligheter att själva praktiskt få utföra de moment som är speciella för dessa aggregat. Praktiska övningar varvas med teorigenomgång.

Målgrupp

Installations- och servicekyltekniker med minst tre års praktik i yrket. Teoretiska grundkunskaper bör motsvara KY/YH-utbildning inom området.

Kursinnehåll
 • Speciella egenskaper för CO2
 • Tekniska lösningar för CO2
 • Flaskor, slangar, tömning och fyllning
 • Komponenter
 • Säkerhet
 • PED och material
 • Igångkörning, injustering, checklistor
 • Sektionering för service
 • Serviceutrustning
 • Andra CO2-applikationer
 • Beräkningsverktyg
Omfattning

2 dagar

Övrigt

Kursdeltagare ska ha med sig arbetskläder och personlig skyddsutrustning.

Kursen avslutas med ett digitalt prov från Svenska Kyl- och värmepumpföreningen som du erhåller per mejl efter du kommit hem. Provet ska visa att du tillgodogjort dig kunskaperna och innehar en grundkompetens för CO2-aggregat. Efter godkänt prov skickas ditt diplom från oss.

Har du frågor kring provet är du välkommen att kontakta henrik.brengesjo@skvp.se tel. 08-512 549 54 på Svenska Kyl- och värmepumpföreningen.

Kurstillfällen
2018-03-20 - 2018-03-21
Katrineholm
13 600 kr
Boka
2018-05-22 - 2018-05-23
Katrineholm
13 600 kr
Boka
2018-11-13 - 2018-11-14
Katrineholm
13 600 kr
Boka

I priset ingår kaffe och lunch.

10 % rabatt på ordinarie kurspris

Gäller alla som är medlemmar i Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, Installatörsföretagen och Svensk Ventilation. Rabatten kan ej kombineras med andra avtal eller erbjudanden.

Information

Helén Skagerlind

Utbildningskoordinator
0150-36 56 04
helen.skagerlind@iuc-utbildning.se

Företagsanpassade kurser

För offert kontakta
Sissi Fondelius
08-528 07 831