IUC

Vi utbildar inom installation, energi och fastighet

Grundläggande teoretisk kylteknik

Den här kursen ger dig grundläggande teoretiska kunskaper om kylprocessen, de ingående komponenterna samt även kunskap om de vanligast förekommande köldmedierna. Som steg två rekommenderar vi dig kursen ”Grundläggande praktisk kylteknik”. Är din plan att ansöka om certifikat för kyla hos Incert är denna kurs en mycket bra grund innan deltagande i ”Preparandkurs inför examineringsprov” för ansökan om certifikat för kyla.

Målgrupp

Personer som behöver grundläggande kunskaper i kylteknik. Kursen är även lämplig som del i utbildningen inför examination för kylcertifikat.

Syfte och mål

Efter genomförd kurs ska deltagaren fått grundläggande kunskaper i kylteknik samt del i utbildningen inför examination och  ansöka om kylcertifikat hos Incert.

Kursinnehåll
  • Termodynamik
  • Kyl- och värmelära
  • Köldmedier
  • Kylprocessen
  • Definitioner
  • Komponenter
  • Klassificering av kylsystem
  • Komponentövning
Förkunskapskrav

Någon teknisk kunskap är en fördel men inget krav.

Omfattning

3 dagar

Kurstillfällen
2018-01-30 - 2018-02-01
Katrineholm
10 900 kr
Fullbokad
2018-03-06 - 2018-03-08
Katrineholm
10 900 kr
Boka
2018-05-15 - 2018-05-17
Katrineholm
10 900 kr
Boka
2018-08-28 - 2018-08-30
Katrineholm
10 900 kr
Boka
2018-09-25 - 2018-09-27
Katrineholm
10 900 kr
Boka
2018-11-06 - 2018-11-08
Katrineholm
10 900 kr
Boka

I priset ingår kaffe och lunch.

10 % rabatt på ordinarie kurspris

Gäller alla som är medlemmar i Svenska Kyl & VärmepumpföreningenVVS-företagen och Svensk Ventilation. Rabatten kan ej kombineras med andra avtal eller erbjudanden.

Kolla även in den praktiska kursen:

Grundläggande praktisk kylteknik

Information

Helén Skagerlind

Utbildningskoordinator
0150-36 56 04
helen.skagerlind@iuc-utbildning.se

Företagsanpassade kurser

För offert kontakta
Sissi Fondelius
08-528 07 831