IUC

Vi utbildar inom installation, energi och fastighet

Företagslärling Kyl- och värmepumptekniker

Kylbranschen lider brist på nyutbildad personal. Många uppdrag, generationsskiften på företagen samt för få utbildningsplatser och utbildningsvägar är några av anledningarna till svårigheterna att hitta nyutbildad personal att anställa. Med vår erfarenhet inom både kylteknisk utbildning och lärlingsutbildning ser vi en lösning att ge kylbranschen en ny möjlighet att skaffa sig nya kompetenta medarbetare.

Läs mer om Företagslärling Kyl- och värmepumptekniker här >>