IUC

Vi utbildar inom installation, energi och fastighet

Brandfarliga köldmedier - säker hantering vid service och underhåll

Införandet av den nya F-gasförordningen innebär att fler och fler av dina kunder som har aggregat med äldre köldmedier med hög GWP-faktor måste byta till köldmedier med låg GWP-faktor, vilket kan vara brännbara köldmedier som Propan, Isobutan med flera. För att fortsätta kunna hjälpa dina kunder och arbeta på ett säkert sätt rekommenderar vi kursen ”Brandfarliga köldmedier – säker hantering vid service och underhåll” på IUC.

Syfte och mål

Vid arbete med brandfarliga köldmedier krävs respekt och noggrannhet. Du måste lägga stor vikt vid den personliga säkerheten samt minimera riskerna för utsläpp. Den här kursen ger kunskaper om köldmediernas olika egenskaper samt dess risker. Kursen ger även kunskaper om gällande regelverk och hur riskbedömningar bör utföras. 

Målgrupp

Kursen vänder sig till kyl- och värmepumptekniker, arbetsledare m.fl. verksamma i branschen.

Kursinnehåll
  • Brännbarhetsgränser
  • Antändningsenergier
  • Förbränningsenergier
  • Egenskaper för olika köldmedier, till exempel. R290 (Propan), R600a; (Isobutan) R32 med flera.
  • Bedömning av risker
  • Skyddsåtgärder
  • Myndighetskrav
Förkunskapskrav

Goda kyltekniska kunskaper.

Omfattning

1 dag

Kurstillfällen
2018-04-26 - 2018-04-26
Katrineholm
5 100 kr
Boka
2018-11-07 - 2018-11-07
Katrineholm
5 100 kr
Boka

I priset ingår kaffe och lunch.

10 % rabatt på ordinarie kurspris

Gäller alla som är medlemmar i Svenska Kyl & VärmepumpföreningenVVS-företagen och Svensk Ventilation. Rabatten kan ej kombineras med andra avtal eller erbjudanden.

Information

Helén Skagerlind

Utbildningskoordinator
0150-36 56 04
helen.skagerlind@iuc-utbildning.se

Företagsanpassade kurser

För offert kontakta
Sissi Fondelius
08-528 07 831