IUC

Vi utbildar inom installation, energi och fastighet

Kyl- och värmepumpteknik

Preparandkurs inför förnyelseprov inkl. teoretiskt prov - 2 dagar

Förberedande 2-dagarskurs inför examineringsprov för dig som ska förnya ditt kylcertifikat hos Incert. Du får förstudiematerial samt 1 och 1/2 dags teoretisk genomgång av regler, förordningar, ISO-enheter, tolka tabeller och diagram mm. innan du skriver det teoretiska provet.

Preparandkurs inför förnyelseprov inkl. teoretiskt prov Kategori V för mobila-A/C

Förberedande 1-dagarskurs inför examineringsprov för dig som ska förnya ditt kylcertifikat Kategori V för mobila-A/C mindre än 5 ton koldioxidekvivalenter hos Incert.

Preparandkurs inför examineringsprov inkl. praktiskt och teoretiskt prov 3 dagar

En förberedande kurs för dig som ska ansöka om kylcertifikat hos Incert efter godkänt examineringsprov..

Preparandkurs och prov inför nytt certifikat mobil kyla/AC kategori V

Varje företag som arbetar med mobil kyla/AC måste ha minst en certifierad medarbetare. Den här kursen omfattar den nödvändiga teoretiska och praktiska kompetensen när det gäller mobila kylanläggningar. Kursen avslutas med certifieringsprov (kategori V).

Examineringsprov - teoretiskt

Teoretiskt examineringsprov för dig som ska ansöka om nytt eller förnyat certifikat för kyla hos Incert.

Examineringsprov - praktiskt

Praktiskt examineringsprov för dig som ska ansöka om certifikat för kyla hos Incert.

Grundläggande teoretisk kylteknik

Kursen ger grundläggande teoretiska kunskaper om tekniken i kylprocessen i kyl-, frys- och värmepumpaggregat och kunskap om köldmedier och handhavande av dessa.

Grundläggande praktisk kylteknik

Kursen ger grundläggande kunskaper i det praktiska arbetet vid installation och service på kylaggregat.

Installation och service av CO2-aggregat (R744)

Kursen genomförs vid IUC:S unika utbildningslokal i Katrineholm. Med sju CO2-aggregat, vilket ges kursdeltagarna goda möjligheter att själva praktiskt få utföra de moment som är speciella för dessa aggregat.

Brandfarliga köldmedier - säker hantering vid service och underhåll

Den här kursen ger kunskaper om de brandfarliga köldmediernas olika egenskaper samt dess risker. Kursen ger även kunskaper om gällande regelverk och hur riskbedömningar bör utföras.

Kylteknik med ammoniak som köldmedium - teoretisk kurs

Teoretisk kurs om vad som kännetecknar ammoniak som köldmedium och vad man måste tänka på när man jobbar med ammoniak.

Kylteknik med ammoniak som köldmedium - praktisk kurs

I den här kursen får du i praktiska övningar se hur man arbetar med ammoniak.

Tryckprovning med gas

Efter kursen ska deltagarna kunna utföra tryckkontroll och känna till säkerhetsregler.

El runt kylmaskiner

En kurs för dig som vill lära mer om läsning och tolkning av elscheman för att kunna göra en metodisk och effektiv felsökning.

Företagslärling Kyl- och värmepumptekniker

Söker du Kyl- & Värmepumptekniker? Då kan Företagslärling vara en lösning för dig och ditt företag! Med vår erfarenhet inom både kylteknisk utbildning och lärlingsutbildning ser vi en lösning att ge kylbranschen en ny möjlighet att skaffa sig nya kompetenta medarbetar.

Tips till dig som vill bli Kyl- och värmepumptekniker

Lärlingsutbildning 2016 >>

Yrkeshögskola inför 2017 >>

Önskar du en företagskurs på din hemmaplan?

Är ni fler på företaget som ska gå samma kurs eller vill ha en företagsanpassad utbildning utifrån just era behov och önskemål. Välkommen att kontakta Sissi Fondelius eller Tony Sjölander!

Information

Företagsanpassade kurser

För offert kontakta
Sissi Fondelius
08-528 07 831