IUC

Vi utbildar inom installation, energi och fastighet

Kyl- och värmepumpteknik

Preparandkurs inför förnyelseprov inkl. teoretiskt prov - 2 dagar

Förberedande 2-dagarskurs inför examineringsprov för dig som ska förnya ditt kylcertifikat hos Incert. Du får förstudiematerial samt 1 och 1/2 dags teoretisk genomgång av regler, förordningar, ISO-enheter, tolka tabeller och diagram mm. innan du skriver det teoretiska provet.

Preparandkurs inför förnyelseprov inkl. teoretiskt prov - 1 dag

Förberedande kurs inför prov för dig som ska förnya ditt kylcertifikat hos Incert. Den här kursen har ett högre tempo än 2-dagars och kräver mer förkunskaper inom de ämnen vi går igenom på kursen. Du får förstudiematerial samt drygt en 1/2 dags teoretisk kurs innan det teoretiska provet.

Preparandkurs inför förnyelseprov inkl. teoretiskt prov Kategori V för mobila-A/C <3kg

Förberedande 1-dagarskurs inför examineringsprov för dig som ska förnya ditt kylcertifikat Kategori V för mobila-A/C <3kg hos Incert.

Preparandkurs inför examineringsprov inkl. praktiskt och teoretiskt prov 3 dagar

En förberedande kurs för dig som ska ansöka om kylcertifikat hos Incert efter godkänt examineringsprov..

Examineringsprov - teoretiskt

Teoretiskt examineringsprov för dig som ska ansöka om nytt eller förnyat certifikat för kyla hos Incert.

Examineringsprov - praktiskt

Praktiskt examineringsprov för dig som ska ansöka om certifikat för kyla hos Incert.

Grundläggande teoretisk kylteknik

Kursen ger grundläggande teoretiska kunskaper om tekniken i kylprocessen i kyl-, frys- och värmepumpaggregat och kunskap om köldmedier och handhavande av dessa.

Grundläggande praktisk kylteknik

Kursen ger grundläggande kunskaper i det praktiska arbetet vid installation och service på kylaggregat.

Styr- och reglerteknik för kyla, värme och ventilation

Kursen ska ge ökad förståelse för styr- och reglerteknik för kyla, värme och ventilation, både för nybörjare och de som har kommit i kontakt med området tidigare.

Installation och service av CO2-aggregat (R744)

Kursen genomförs vid kylbranschens utbildningsplats Celcia med sju CO2-aggregat, vilket ger kursdeltagarna goda möjligheter att själva praktiskt få utföra de moment som är speciella för dessa aggregat.

Brännbara köldmedier - säker hantering vid service och underhåll

Den här kursen ger kunskaper om brännbara köldmediernas olika egenskaper samt dess risker. Kursen ger även kunskaper om gällande regelverk och hur riskbedömningar bör utföras.

CO2 Refrigeration Systems - installation and service

The course is conducted at the new training centre Celcia with seven CO2 units, which gives the participants great opportunities to practically carry out the procedures that are specific to these aggregates. Theoretical instructions are mixed with practical exercises.

Kylteknik med ammoniak som köldmedium - teoretisk kurs

Teoretisk kurs om vad som kännetecknar ammoniak som köldmedium och vad man måste tänka på när man jobbar med ammoniak.

Kylteknik med ammoniak som köldmedium - praktisk kurs

I den här kursen får du i praktiska övningar se hur man arbetar med ammoniak.

Tryckprovning med gas

Efter kursen ska deltagarna kunna utföra tryckkontroll och känna till säkerhetsregler.

El runt kylmaskiner

En kurs för dig som vill lära mer om läsning och tolkning av elscheman för att kunna göra en metodisk och effektiv felsökning.

Tips till dig som vill bli Kyl- och värmepumptekniker

Lärlingsutbildning 2016 >>

Yrkeshögskola inför 2017 >>

Önskar du en företagskurs på din hemmaplan?

Är ni fler på företaget som ska gå samma kurs eller vill ha en företagsanpassad utbildning utifrån just era behov och önskemål. Välkommen att kontakta Sissi Fondelius eller Tony Sjölander!

Information

Företagsanpassade kurser

För offert kontakta

Sissi Fondelius
08-528 07 831

eller

Tony Sjölander
0150-36 56 06