IUC

Vi utbildar inom installation, energi och fastighet

Elsäkerhetsansvar i fastigheter

Tar du ansvar för elsäkerheten? Investera i din och dina medarbetares arbetsmiljö och säkerhet på jobbet. Detta seminarium tar dig igenom ellagstiftningens viktigaste delar kring elsäkerhetsansvar. Vem är ansvarig för elsäkerheten i er organisation? Hur säkerställer ni rutiner kring elsäkerhet? Vad kan du delegera till andra? Vad måste dokumenteras? Det är många viktiga frågor kring elsäkerhet som du får svar på under denna förmiddag.

Målgrupp

Behörighetsansvariga och ansvariga för elanläggningar och elinstallationer, eldrift och elsäkerhet i fastigheter, fastighetschefer och övriga chefer med personal och eller innehavaransvar i fastigheter där underhåll och reparationer av elinstallationer utförs.

Kursinnehåll
  • Ellagstiftningen
  • Ansvar
  • Säkerhet
  • Delegering
  • Rutiner
  • Lagkrav
  • Dokumentationskrav

Seminariet kan beställas som företagsanpassad utbildning som genomförs hos oss eller på plats hos er. Välkommen att kontakta oss för offert.

Information

Företagsanpassade kurser

För offert kontakta
Sissi Fondelius
08-528 07 831