IUC

Vi utbildar inom installation, energi och fastighet

El, grund

Kursen ger kunskap om elanläggningars uppbyggnad och funktion samt risker med el och hur de undviks. Den tar också upp vanliga fel och brister och hur de åtgärdas.

Målgrupp

Fastighetstekniker, drifttekniker och andra personer som arbetar med tekniska installationer i byggnader och som behöver bredda och eller fördjupa sina teoretiska och praktiska kunskaper inom fastighetsteknik.

Kursinnehåll
 • Elsäkerhet med viktiga delar i Elsäkerhetsverkets ELSÄK-FS 2006:1 och tillhörande standard SS-EN 50 110-1
 • Personligt ansvar
 • Ansvarsfördelning inom företaget
 • Översiktlig genomgång av elanläggningars uppbyggnad och funktion
 • Enfas och trefas
 • TN-C och TN-S-system
 • Ström, spänning
 • Elsäkerhet (Är spänningen eller strömmen farlig?)
 • Varför skyddsjorda?
 • Skillnad på klass 0, I, II och III-apparater
 • IP-klassning för olika miljöer
 • Säkringar varför och hur
 • Säkringar och dvärgbrytare
 • Relä, impulsrelä, kontaktor och motorskydd
 • Hur fungerar jordfelsbrytare och vilka krav ställs på dessa?
 • Förslag på lämpliga verktyg

Fastighetskurserna kan endast beställas som företagsanpassad kurs. Kontakta oss för mer information och offert.

Information

Företagsanpassade kurser

För offert kontakta
Sissi Fondelius
08-528 07 831