IUC

Vi utbildar inom installation, energi och fastighet

El, fördjupning

Kursen handlar om elanläggningars uppbyggnad och funktion. Deltagarna lär sig byta vägguttag, strömbrytare och får veta hur trappkopplingar fungerar. De får veta hur man felsöker och hur olika kopplingar fungerar.

Målgrupp

Fastighetstekniker, drifttekniker och andra personer som arbetar med tekniska installationer i byggnader och som behöver bredda och eller fördjupa sina teoretiska och praktiska kunskaper inom fastighetsteknik. Förkunskaper El, grund eller motsvarande.

Kursinnehåll
 • Så fungerar en kortsluten motor och en dimmer
 • För- och nackdelar med olika ljuskällor
 • Byte av lysrör med starter i konventionella anläggningar
 • Byte av lysrör i armaturer med elektroniska driftdon
 • Uttagsbeteckningar på strömbrytare och vägguttag
 • Att tänka på vid byte strömställare och vägguttag
 • Praktiskt byte av strömbrytare och vägguttag
 • Montering av sladdströmbrytare, skarvuttag etc.
 • Byte av stickproppar
 • Installationshandlingar och deras symboler
 • Relä, impulsrelä, kontaktor och motorskydd och hur de fungerar
 • Styrning med givare och termostater
 • Att tänka på vid mätning med provare och universalinstrument
 • Kontinuitetsmätning
 • Praktisk användning av tångamperemeter, spänningsprovare och multimeter
 • Kort om energisparåtgärder
 • Läsning av ritningar och scheman

Kursen kan endast beställas som företagsanpassad kurs. Kontakta oss för mer information och offert.

Information

Företagsanpassade kurser

För offert kontakta
Sissi Fondelius
08-528 07 831