IUC

Vi utbildar inom installation, energi och fastighet

VVS-montör - yrkesvux

VVS-montörsyrket är ett rörligt, fritt och kreativt arbete. Här får du vara med och skapa ett hållbart, klimatsmart och miljövänligt samhälle, där rent vatten och energibesparing står i fokus. Branschen har ett stor behov av nya medarbetare vilket ger goda möjligheter att få en anställning efter avklarad utbildning. På IUC:s VVS-montörsutbildning får du bästa möjliga grund för ditt nya yrke tack vare att vi varvar teoretisk inlärning med praktiska övningar.

Vad gör en VVS-montör?

Som VVS-montör kan du arbeta med renovering, nybyggnation och service i bostäder, fastigheter och lokaler. Du kan montera radiatorer och göra snygga installationer i badrum, installera värmepumpar, elpannor, och varmvattenberedare. I yrkesrollen finns möjlighet att arbeta både på egen hand och som en del i ett större arbetslag. Det finns också goda möjligheter att bli egen företagare. Yrket passar både män och kvinnor och för att få en bra balans välkomnar branschen gärna fler kvinnor att söka utbildningen.

Målet med utbildningen

Målet är att du efter IUC:s utbildning tillsammans med obligatoriska gymnasiebetyg och fullgjord lärlingstid ska kunna avlägga ett branschprov för att bli certifierad VVS-montör.

Behörighetskrav

Godkända betyg från grundskolan eller motsvarande.

Förkunskaper

Vi rekommenderar att du läst gymnasiekurserna Svenska 1, Engelska 5 och Matematik 1, för att du på bästa sätt ska kunna tillgodogöra dig utbildningen. Vi rekommenderar att du har ett svenskt B-körkort, då många arbeten kräver en servicebil.

Omfattning

Studierna vid IUC indelas i sex perioder om åtta veckor vardera. Den sista perioden består av APL (Arbetsplatsförlagt Lärande) där du arbetar på ett företag som kylmontör för att fördjupa och befästa dina kunskaper. Din APL-period kan du göra på valfri ort.

Ansökan

Ansökningsperioden pågår mellan 16 oktober och 15 november 2017. Du söker utbildningen via Viadidakt. www.viadidakt.se

Utbildningsstart

Yrkesvux vid IUC startar den 15 januari 2018.

CSN

Utbildningen berättigar till CSN-bidrag. Kontakta Viadidakt för mer information.

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri och arbetskläder samt skyddsskor ingår. Resor till och från APL-företaget samt kostnad för eventuell kurslitteratur betalar du själv.

Övrigt

Har du godkända betyg i övriga obligatoriska gymnasieämnen kan du på så sätt få en komplett gymnasieexamen inom VVS- och fastighetsprogrammet med yrkesutgången VVS-montör.

För att avlägga Branschprov VVS krävs:
  •  Godkända betyg enligt av VVS-Branschens Yrkesnämnd ställda kurskrav.
  •  Att din lärlingstid om 8 500 timmar är klar. Fullgjord gymnasieutbildning räknas som 5 100 timmar varvid det återstår ca två års arbete som lärling efter fullgjord utbildning vid IUC.

 

INFORMATION OCH ANSÖKAN

Studievägledare Viadidakt
Lise Olsson
0150-578 41
lise.olsson@viadidakt.se
www.viadidakt.se

PERIODINDELNING OCH ÄMNEN

Period 1
Praktisk ellära 100 p
Systemuppbyggnad 100 p
Värmelära 100 p
Verktygs- och materialhantering 100 p

Period 2
Sanitetsteknik 1 100 p
Värmeteknik 1 100 p
VVS svets och lödning rör 100 p

Period 3
Entreprenadteknik 100 p
Sanitetsteknik 2 100 p
Värmeteknik 2 100 p
VVS gassvetsning rör 100 p

Period 4
VVS-teknik 200 p
Injusteringsteknik 100 p
Elkraftteknik 100 p

Period 5
TIG-svetsning 100 p
Gymnasiearbete 100 p

Period 6
APL 8 veckor